Hoppa till innehåll
Media

Bekämpningen av människohandel effektiviseras genom samarbete mellan myndigheter och organisationer

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2020 15.58 | Publicerad på svenska 6.11.2020 kl. 13.57
Pressmeddelande 137/2020

Arbetet mot människohandel effektiviseras genom att fördjupa samarbetet mellan bland annat myndigheter, organisationer och kommuner. Vid polisinrättningen i Helsingfors inrättas en grupp för att utreda människohandelsbrott. I början av nästa år färdigställs dessutom ett åtgärdsprogram som ska samordna arbetet mot människohandel i större utsträckning. I dag samlades olika aktörer till ett rundabordssamtal under ledning av inrikesminister Maria Ohisalo.

– Människohandel är ett mycket mångfasetterat brott mot de mänskliga rättigheterna, och vi gör nu historiskt stora satsningar på utredningen av brotten. Därför bör såväl olika myndigheter som olika organisationer samarbeta för att avslöja människohandel, förbättra offrens ställning och utreda de brott som begåtts. Jag är mycket stolt över att vi nu kan ta itu med den här viktiga frågan på ett sektorsövergripande sätt. Det är inte bara fråga om ett samarbetsnätverk, utan om team som dagligen arbetar tillsammans och som består av experter från många olika sektorer, berättar inrikesminister Maria Ohisalo.

Ny grupp ska utreda människohandelsbrott vid polisen

Vid polisinrättningen i Helsingfors inrättas en grupp vars arbete fokuserar på avslöjande och utredning av människohandelsbrott. Gruppen kommer att ha ett nära samarbete med centralkriminalpolisen, det nationella expertnätverket för bekämpning av människohandelsbrott samt andra myndigheter och samarbetspartner.

– Den nationella utredningsgruppen inhämtar information, avslöjar och utreder brott i hela landet, stöder andra enheter samt bekämpar gränsöverskridande brottslighet i samarbete med centralkriminalpolisen. Polisen kommer också att ha två utsedda utredare av människohandelsbrott vid varje polisinrättning. Jag är mycket glad över att tjugo årsverken nästa år kan riktas till arbete mot människohandel. Den nationella gruppen hjälper också brottsutredare i landskapen, vilket betyder att ingen utredare lämnas att hantera frågan på egen hand, konstaterar polisöverdirektör Seppo Kolehmainen.

Åtgärdsprogram ska samordna arbetet mot människohandel

För närvarande bereds det i enlighet med regeringens beslut ett tvärsektoriellt åtgärdsprogram mot människohandel. Syftet med åtgärdsprogrammet är att främja identifieringen och avslöjandet av människohandel, effektivisera realiserandet av straffansvaret, förbättra ställningen för offer för människohandel samt förebygga och minska människohandel. Åtgärdsprogrammet, som avses bli klart i början av 2021, bereds av en arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet.

I åtgärdsprogrammet läggs det fram ett flertal utvecklingsåtgärder som hänför sig till bland annat utveckling av myndighetspraxis, myndighetsanvisningar och myndighetssamarbete samt bättre informationsutbyte, ökad utbildning, utarbetande av utbildnings- och undervisningsmaterial samt stöd till samarbetet mellan myndigheter och organisationer. En av prioriteringarna i åtgärdsprogrammet är att integrera arbetet mot människohandel och stärka samordningen. Genom programmet strävar man efter att engagera olika aktörer och stärka samarbetet mellan dem.

Ytterligare information:

Kimmo Halme, polisinspektör, tfn 0295 488 361
Sameli Sivonen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 406 6855 (förfrågningar om intervjuer med minister Ohisalo)