Statsrådet och ministerierna Media

Britters rätt att arbeta och studera i Finland säkerställs

Inrikesministeriet 15.1.2019 11.14
Pressmeddelande 2

Finland vill också i fortsättningen trygga britters möjligheter att bo, arbeta och studera i Finland, även om Storbritanniens utträde ur EU blir verklighet.

Avsikten är att Storbritanniens parlament röstar om brexitavtalet tisdagen den 15 januari. Om landet lämnar EU utan ett avtal, blir britterna tredjelandsmedborgare i Finland. Om Storbritannien däremot återkallar utträdesbeslutet, ändras inte situationen från den nuvarande.

Det har beräknats att i ett avtalslöst läge, dvs. om det s.k. no deal-alternativet genomförs, söker 5 000 britter uppehållstillstånd i Finland. Finlands mål är ett så snabbt och flexibelt tillståndsförfarande som möjligt.

Inrikesministeriet informerar närmare om riktlinjer som gäller uppehålls- och arbetstillstånd under de närmaste veckorna.

De medborgare i Storbritannien som bor i Finland rekommenderas i varje fall snarast möjligt registrera sin uppehållsrätt vid Migrationsverket. Anvisningar finns på verkets webbplats.

Ytterligare information:

Jarmo Tiukkanen, ledande sakkunnig, tfn +358 (0)295 488 606, [email protected]