Hoppa till innehåll
Media

Det nya e-tjänstsystemet för EU:s fonder för inrikes frågor införs i januari 2023 

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2022 14.35
Pressmeddelande

Förvaltningen av EU-fonderna och projekten inom området för inrikes frågor sker från och med januari 2023 i ett nytt informationssystem. Syftet är att underlätta ansökan om understöd som beviljas ur EU:s fonder för inrikes frågor, behandlingen av ansökningar, förvaltningen av projekt och åtgärder samt rapporteringen. Genom det elektroniska informationssystemet blir det dessutom lättare att sköta ärenden hos den förvaltande myndigheten. 

Republikens president stadfäste lagen om ändring av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 den 29 december. Det nya e-tjänstsystemet införs stegvis mellan januari och mars.

Genom de ändringar som görs i lagstiftningen föreskrivs det bland annat om behövliga ändringar i fråga om ansökan om understöd och vid rapportering av användningen av understödet samt görs det förberedelser för att uppgifter i e-tjänst- och behandlingssystemet ska kunna överföras och lämnas ut via ett tekniskt gränssnitt. Genom ändringarna föreskrivs det också om de uppgifter som behandlas i e-tjänst- och behandlingssystemet, om dem som använder systemet, om den personuppgiftsansvariga för systemet, om stark autentisering vid användningen av systemet samt om vem som i enlighet med informationshanteringslagen ansvarar för systemet.

Europaparlamentets och rådets så kallade allmänna förordning som gäller Europeiska unionens fonder inom området för inrikes frågor förutsätter att det används ett elektroniskt system för datautbyte mellan understödstagarna och de myndigheter som svarar för förvaltningen av fonderna senast från och med den 1 januari 2023.

Ytterligare information:
Nina Routti-Hietala, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 242, [email protected]