Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU fördjupar dialogen och partnerskapen med migrationens ursprungs- och transitländer 

Inrikesministeriet
11.5.2021 15.59
Pressmeddelande 55/2021
Europeiska unionens flagga.

EU-medlemsstaterna och en grupp afrikanska länder som inbjudits av Portugal samlades till en internationell migrationskonferens över video den 11 maj. Mötet ordnades på initiativ av EU:s ordförandeland Portugal. Finlands representant på mötet var statssekreterare Olli-Poika Parviainen.  I konferensen deltog också Europeiska kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, Afrikanska unionen, EU-byråer samt internationella organisationer med anknytning till migration.

Portugal har i början av sitt ordförandeskap fokuserat på att fördjupa partnerskapen med EU och utvalda ursprungs- och transitländer för migration.  En annan prioritering har varit att främja lagliga inreserutter.  Båda dessa frågor stod också på konferensens agenda.

– Idag hade vi en utmärkt möjlighet till en omfattande dialog med partnerländerna. I diskussionerna framhävdes att vi behöver sådana skräddarsydda och jämlika partnerskap med ursprungs- och transitländerna som genuint gagnar båda parterna, säger statssekreterare Olli-Poika Parviainen.

Genom vidarebosättning skyddas de mest utsatta och sårbara flyktingarna

Att främja och utveckla lagliga inreserutter är en central del av EU:s migrations- och asylreform. Vidarebosättningen av flyktingar i medlemsstaterna är ett effektivt sätt att erbjuda de mest utsatta flyktingarna skydd och dela ansvaret globalt.

– Vidarebosättningen av flyktingar bör ökas. Det globala behovet av detta är kanske större än någonsin. Vi måste också utreda vilka kompletterande lagliga inreserutter som finns för dem som behöver internationellt skydd. Finland deltar aktivt i denna diskussion i EU, berättar Parviainen.

Ett effektivt samarbete krävs för att kunna ingripa i människosmuggling

Vid konferensen diskuterades också bland annat hanteringen av migrationen vid EU:s yttre gränser, utmaningarna med återsändande och återtagande samt gemensamma lösningar för att ingripa i människosmuggling och människohandel. Europeiska kommissionen uppdaterar sin handlingsplan mot människosmuggling i år.

– För att EU ska kunna ingripa i människosmugglingen krävs det effektivt samarbete mellan medlemsstaternas brottsbekämpande och rättsliga myndigheter och motsvarande myndigheter i ursprungs- och transitländerna. Ett sådant samarbete är nödvändigt om vi vill väcka åtal mot smugglarna och ställa dem inför rätta, konstaterar Parviainen.

Ytterligare information:
Olli-Poika Parviainen, statssekreterare, tfn 050 477 85 20, [email protected] 
Elina Johansson, specialsakkunnig, tfn 0295 488 615, [email protected]