Hoppa till innehåll
Media

EU-länderna erbjuder ukrainare tillfälligt skydd – målgruppen preciseras nationellt

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 4.3.2022 15.36 | Publicerad på svenska 7.3.2022 kl. 15.24
Pressmeddelande 39/2022

För att hjälpa dem som flyr från Ukraina aktiverar EU för första gången direktivet om tillfälligt skydd. Den 2 mars gav kommissionen ett förslag till rådets beslut om aktiveringen, och beslutets innehåll godkändes vid inrikesministermötet den 3 mars. Beslutet beräknas träda i kraft den 4 mars eller inom de närmaste dagarna.

Finland och alla EU-länder är skyldiga att bevilja den grupp som anges i beslutet tillfälligt skydd under det år då beslutet är i kraft. Efter det första året kan giltighetstiden för beslutet om beviljande av skydd vid behov förlängas sex månader åt gången, sammanlagt till högst tre år.

Den som får tillfälligt skydd har rätt till mottagningstjänster och arbete i medlemsländerna.

Beslutet på EU-nivå omfattar 

  • ukrainska medborgare och deras familjemedlemmar
  • personer som fått internationellt skydd i Ukraina och deras familjemedlemmar
  • andra som var permanent bosatta i Ukraina och som inte kan återvända till sitt hemland
  • enligt medlemsstatens prövning också andra som bodde i Ukraina och som inte kan återvända till sitt hemland. 

För alla dessa grupper krävs att personen ska ha bott i Ukraina och lämnat landet efter att Ryssland inledde sin invasion, dvs. den 24 februari eller senare.

Statsrådet beslutar närmare om vilken målgrupp tillämpningen ska omfatta i Finland

Rådets beslut ger medlemsstaterna viss prövningsrätt när det gäller att fastställa den exakta målgruppen för skyddet. I Finland pågår denna prövning för närvarande, och statsrådet beslutar inom de närmaste dagarna om vilken målgrupp tillämpningen ska omfatta i Finland.

I detta sammanhang är det möjligt att välja att det tillfälliga skyddet nationellt ska tillämpas i större utsträckning än vad som fastställs i beslutet på EU-nivå. Det är viktigt att lösa situationen i synnerhet för de ukrainare som kom till Finland före den 24 februari, och kommissionen har därför uppmanat medlemsländerna att vara flexibla i fråga om dessa personer.

Det finns ett brett politiskt samförstånd om beslutet i EU-länderna

Rådets beslut bereddes och dess innehåll godkändes i EU exceptionellt snabbt och i brett politiskt samförstånd. Nu har medlemsländerna ett enhetligt och fungerande verktyg för att snabbt kunna hjälpa dem som flyr kriget utan att de behöver gå igenom ett individuellt asylförfarande.

Direktivet är avsett för situationer med omfattande flyktinginvandring där tredjelandsmedborgare som inte kan återvända till sitt hemland särskilt på grund av krig, våld eller kränkningar av de mänskliga rättigheterna anländer till EU-området. Mekanismen skapades efter konflikten i det forna Jugoslavien som ett exceptionellt arrangemang för att man i EU i motsvarande situationer ska kunna erbjuda omedelbart skydd för ett stort antal människor som tvingas fly sin hemtrakt.

Direktivet om tillfälligt skydd har aldrig tidigare aktiverats. Till exempel förfarandet för beviljande av tillstånd är alltså nytt. Praktiska arrangemang görs och ytterligare anvisningar bereds för närvarande.

Ytterligare information:
Kukka Krüger, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 270, [email protected]
Marja Avonius, specialsakkunnig, tfn 0295 488 668, [email protected]