Hoppa till innehåll
Media

Finland skickade nödinkvartering till Turkiet – planerar skicka materialhjälp också till Syrien

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2023 14.27 | Publicerad på svenska 12.2.2023 kl. 11.06
Pressmeddelande
Försvarsmaktens flygplan och materialhjälp
Bild: Försvarsmaktens logistikverk

Finland skickade materialhjälp till Turkiet i form av nödinkvartering för cirka 3 000 personer. Det planeras också att materiell hjälp ska skickas till Syrien enligt en snabb tidsplan. Hjälpbehovet är stort vid räddnings- och röjningsarbetet efter jordbävningen. Den första försändelsen med materialhjälp anlände till Turkiet i dag via Natos euroatlantiska räddningstjänst (EARDCC).

Finland skickade materialhjälp till Turkiet i form av nödinkvartering, det vill säga tält med uppvärmning och kaminer. Utrustningen i den första försändelsen har inrikesministeriet skaffat från Försvarsmakten. Organiseringen och logistiken av biståndet har omfattat intensivt samarbete med försvarsministeriet och Försvarsmakten. Det planeras att materialhjälp ska skickas också till Syrien enligt en snabb tidsplan. 

Förhållandena för räddningsarbetet är svåra bland annat därför att det är kallt och snöar.

− Enligt aktuella uppgifter uppgår antalet dödsoffer till tiotusentals och skadorna är mycket omfattande. Det finns nu ett stort behov av bland annat nödinkvartering i jordbävningsområdet. Genom att skicka materialhjälp vill Finland bidra till att människors grundläggande behov blir tillgodosedda. Det är viktigt att vi skickar hjälp till jordbävningsområdet så snabbt som möjligt, säger inrikesminister Krista Mikkonen

Behovet av hjälp är stort i Turkiet och Syrien efter den kraftiga jordbävningen tidigt på måndagsmorgonen. Senare på måndagen inträffade en annan jordbävning och flera mindre skalv i Turkiet. Jordbävningarna har påverkat miljontals människors liv i området.

Hjälpbehovet kan fortsätta länge 

Räddningsarbetet pågår och flera länder har skickat hjälp för att bistå i räddnings- och röjningsarbeten. Till en början begärdes experthjälp och senare också materialhjälp, bland annat nödinkvartering.

Materialhjälp som skickats från Finland levereras både via EU:s civilskyddsmekanism (Union Civil Protection Mechanism) och via Natos euroatlantiska räddningstjänst (EADRCC). Turkiet har bett om hjälp via både EU:s och Natos mekanismer och Syrien via EU:s mekanism.

Vilket land som helst kan begära bistånd via EU:s civilskyddsmekanism om landet drabbas av en kris som det inte klarar av ensamt. Det bistånd som lämnas via EU:s civilskyddsmekanism grundar sig på EU-medlemsstaternas nationella resurser.

Finland skickade experthjälp för att bistå i räddningsarbetet redan i början av veckan

Redan i början av veckan skickade Finland experthjälp till Turkiet för att bistå i räddningsarbetet och biståndsuppdragen. Turkiet begärde experthjälp via EU:s civilskyddsmekanism. Tre finländska experter arbetar i Turkiet som EUCPT-experter (European Union Civil Protection Team) och fyra i ett tekniskt stödteam. En finländsk expert leder i Turkiet en multinationell grupp som har till uppgift att samordna EU:s bistånd. Finland har också tidigare varit en aktiv biståndsgivare när det gäller internationell räddningsverksamhet. 

Ytterligare information:

Pauliina Eskola, direktör för internationella frågor, räddningsavdelningen, tfn 0295 488 263, [email protected] 

Mikko Jalo, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, [email protected]