Hoppa till innehåll
Media

Förfarandet för rekrytering av sakkunniga inom civil krishantering ses över

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2021 14.49
Pressmeddelande 110/2021
Kvinna ger ett mjukisdjur åt ett barn.

Förfarandet för rekrytering av sakkunniga inom civil krishantering som sänds utomlands utvecklas. Den 2 september överlämnade regeringen till riksdagen en proposition som anknyter till frågan. Målet är att Finland ska ha tillgång till en tillräckligt stor, mångsidig och kunnig sakkunniggrupp för uppgifter inom civil krishantering. Samtidigt beaktas bland annat den civila krishanteringsverksamhetens inverkan på personalresurserna hos bakgrundsarbetsgivarna inom den offentliga sektorn.  

Enligt propositionen har den som är anställd hos staten, en kommun eller en samkommun också i fortsättningen rätt att få tjänstledighet eller befrielse från arbetet under tiden för den civila krishanteringsuppgiften, dock så att rätten uppgår till högst tre år under en femårsperiod.
Rätten utvidgas också till att gälla av Krishanteringscentret anvisad grundutbildning inom civil krishantering och responsmötet som följer anställningsförhållandet.

I propositionen föreslås det dessutom att till vissa uppgifter inom civil krishantering kan nomineras som kandidat eller utnämnas till anställningsförhållanden endast sådana personer som inte tidigare har varit i ett anställningsförhållande enligt lagen om civilpersoners deltagande i krishantering. Syftet med förfarandet är att ge förstagångssökande bättre möjligheter att delta i civila krishanteringsuppdrag, detta för att man ska kunna öka antalet sakkunniga som står till förfogande.

Till övriga delar ska möjligheterna för sakkunniga inom civil krishantering att söka sig till uppgifterna inte begränsas. Därmed slopas den nuvarande praxis i samband med rekryteringsförfarandet inom civil krishantering där det har förutsatts att man håller pauser mellan anställningsförhållanden inom civil krishantering.

Propositionen har samband med den strategiska helheten i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering enligt vilken Finland är större än sin storlek i Europa och i världen. Till programmets mål hör att Finland upprätthåller och utvecklar sin beredskap att delta i internationella uppdrag inom civil och militär krishantering tillsammans med andra internationella aktörer.

Ytterligare information:
Tapio Puurunen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 254, [email protected]