Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen föreslår mer pengar för tryggande av Migrationsverkets verksamhet

Inrikesministeriet 29.10.2019 9.23 | Publicerad på svenska 30.10.2019 kl. 10.57
Pressmeddelande 86/2019
Bild: Laura Kotila, VNK

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2019 föreslår regeringen för riksdagen att Migrationsverket ska få ett tilläggsanslag på 4,7 miljoner euro för att trygga verksamheten under resten av året samt 1,1 miljoner euro för IKT-utveckling.

Med anslaget säkerställs att behandlingen av de tillstånd som Migrationsverket beviljar inte fördröjs under resten av året jämfört med nuläget. Utan tilläggsanslaget borde Migrationsverket ha permitterat sin personal i två veckor.

Migrationsverkets finansiering ökade avsevärt när antalet asylsökande ökade. Därefter har finansieringsnivån sjunkit sedan 2018. Vid höstens budgetförhandlingar lindrades dessa nedskärningar så att nedskärningarna i Migrationsverkets ram minskades med 13 miljoner euro 2020 och med 13 miljoner euro 2021. Syftet med detta är att påskynda behandlingen av uppehållstillstånd som stått i kö länge samt behandlingen av andra tillstånd. Utan tilläggspengarna skulle kostnaderna för mottagande av asylsökande enligt Migrationsverkets uppskattning ha ökat med ca 20 miljoner euro nästa år.

Migrationsverkets processer har utvecklats kraftigt, men de åtgärder som vidtagits har inte helt kunnat svara på det ökade antalet ansökningar om studie- och arbetstillstånd. Migrationsverket fortsätter att utveckla processerna och arbetar för att öka digitaliseringen och automatiseringen.

Tilläggsanslag till polisen och Nödcentralsverket

Utöver den finansiering på 2,5 miljoner euro som beviljats tidigare föreslås i tilläggsbudgeten sammanlagt 4 miljoner euro till polisen för att täcka kostnaderna för Finlands EU-ordförandeskap. Tilläggsfinansieringen täcker till fullt belopp de kostnader som orsakas polisen för säkerhetsuppgifterna under EU-ordförandeskapsperioden.

I tilläggsbudgeten föreslås 2,7 miljoner euro till Nödcentralsverket för tryggande och utvecklande av nödcentralsdatasystemets funktionssäkerhet. Dessutom föreslås 2 miljoner euro för utveckling av fältledningssystemet (KEJO). Regeringen föreslår mer pengar också för vissa kostnader som är större än beräknat 2019.

Ytterligare information:
Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513
Jussi Pyykkönen, specialmedarbetare hos minister Ohisalo 044 023 9149