Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ideella organisationers och privata personers roll i att främja integrationen av kvotflyktingar utreds

Arbets- och näringsministerietInrikesministeriet
3.12.2020 9.53
Pressmeddelande
Mor och barn.

Inrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet har beställt en utredning om hur den så kallade ideella sponsringsmodellen kan komplettera myndigheternas verksamhet när det gäller att ta emot kvotflyktingar. Till utredare har valts Karleby universitetscenter Chydenius vid Jyväskylä universitet. Avsikten är att bedöma modellens juridiska och praktiska genomförbarhet i Finland.

I ideella sponsorprogram (engl. community sponsorship) utser man för varje kvotflykting en faddergrupp som vanligen består av cirka fem personer. Gruppen deltar sedan i ett till två års tid i integrationen av flyktingen. Gruppen kan hjälpa kvotflyktingen till exempel med att uträtta ärenden hos myndigheter, att bli bekant med kulturen, att inleda språkstudier och att hitta en studie- och arbetsplats. Avsikten är att påskynda och förbättra integrationen av kvotflyktingar.

Under de senaste åren har motsvarande integrationsmodeller blivit vanligare i EU-länderna och globalt, och vi har fått uppmuntrande rapporter om bättre resultat av integrationen av kvotflyktingar. För närvarande utvecklar till exempel Australien, Irland, Nya Zeeland, Storbritannien och Tyskland integrationen av kvotflyktingar i denna riktning.

Utredningen blir klar i februari 2021. Resultaten kommer att utnyttjas som diskussionsunderlag. Utifrån utredningen kan man planera hur de redan befintliga internationella modellerna kan utnyttjas och testas i Finland.

Kommissionen och FN uppmuntrar till att utnyttja den nya modellen

Den 23 september utfärdade Europeiska kommissionen ett omfattande meddelande om migrations- och asylfrågor där kommissionen bland annat betonar vikten av att ta emot kvotflyktingar. Dessutom uppmuntrar kommissionen medlemsländerna att tillsammans med det civila samhället inrätta ideella sponsorprogram. Att utveckla dessa program är också ett mål i FN:s flyktingkommissariat UNHCR:s strategi om kvotflyktingar 2019–2021.

Finland tar emot 1 050 kvotflyktingar nästa år. Att ta emot kvotflyktingar är ett sätt att axla sitt ansvar globalt och att på ett effektivt och tryggt sätt erbjuda skydd till dem som behöver det mest, till exempel kvinnor och barn.

Ytterligare information:

Mirka Eirola, specialsakkunnig, tfn 0295 488 383, [email protected] (kvotflyktingar)
Katja Vänskä-Rajala, specialsakkunnig, tfn 0295 060 040, [email protected] (integration)
Kati Turtiainen, universitetslektor, tfn 040 669 1955, [email protected] (integrationsforskning)