Hoppa till innehåll
Media

Inreserestriktionerna fortsätter till den 19 december

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2021 15.36
Pressmeddelande
Bild med texten Corona och beslut.

Begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter. Coronapandemin pågår fortfarande. Trots ökad vaccinationstäckning finns det alltjämt en risk för att hälso- och sjukvårdens bärkraft överskrids. Därför förlängs giltighetstiden för det beslut som fattades den 4 november fram till den 19 december. Man kan dock komma till Finland från vilket land som helst genom att visa upp ett godtagbart intyg över fullständig vaccinationsserie.

Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och tredjeländer som inte hör till Schengenområdet.

Enligt statsrådets beslut av den 4 november är inresa till Finland tillåten för invånare i länder och områden på EU:s gröna lista. På den gröna listan finns länder där sjukdomsläget är tillräckligt under kontroll och i fråga om vilka Europeiska unionens råd har beslutat tillåta fritt resande till EU:s territorium. Singapore och Ukraina har strukits ur bilagan till rådets rekommendation, medan Indonesien har fogats till bilagan. Från och med den 29 november görs samma ändringar också i den förteckning över länder som utgör bilaga till statsrådets beslut.

När det gäller andra tredjeländer fortsätter inreserestriktionerna. Om en person som kommer från ett land som omfattas av begränsningarna inte har fått hela vaccinationsserien är tillåtna inresegrunder återresa till Finland eller till andra EU- och Schengenstater, transitering i reguljär trafik på flygplatsen eller någon annan nödvändig orsak.

Se gällande inreserestriktioner och hälsosäkerhetskrav på webbplatserna nedan.

Ytterligare information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected]

Om du har frågor om godkända vacciner eller kraven på testning och karantän, kontakta statsrådets telefontjänst för coronainfo på numret 0295 535 535 eller läs mer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.