Hoppa till innehåll
Media

Inreserestriktionerna fortsätter till den 27 juni

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2021 14.04
Pressmeddelande 69/2021
Bild med texten corona och beslut.

Statsrådet beslutade den 3 juni att inreserestriktionerna fortsätter fram till den 27 juni 2021. Coronapandemin pågår fortfarande, och det finns ännu inte tillräckliga åtgärder som kunde ersätta restriktionerna. Både av denna anledning och för att förebygga spridningen av virusvarianter förlängs gränskontrollen vid de inre gränserna och begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna. I de beslut som fattades den 20 maj görs några ändringar som träder i kraft den 7 juni.

Utöver begränsningarna vid de inre och yttre gränserna fortsätter också begränsningarna i fråga om öppettiderna för vissa gränsövergångsställen vid den västra gränsen i Lappland och vid Finlands östra gräns. Tillåtna inresegrunder vid de gränsövergångsställen inom sjötrafiken och vid landgränserna som är öppna för persontrafik är returresa och resa av annat nödvändigt skäl som företas av en person bosatt i Finland eller i någon annan EU- eller Schengenstat. Vid de gränsövergångsställen inom lufttrafiken som är öppna för persontrafik är också arbetsresa en tillåten inresegrund i fortsättningen.

I flygtrafiken mellan Finland och andra EU- eller Schengenländer tillåts i fortsättningen också resor i anslutning till arbetet

Med trafik över de inre gränserna avses trafik mellan Finland och Schengenländer. I flygtrafiken mellan Finland och andra EU- eller Schengenländer tillåts i fortsättningen också resor i anslutning till arbetet. När det gäller studerande tillåts också inresa i samband med praktik i anslutning till studierna.

Inom sjötrafiken och vid landgränser (med undantag för resor mellan gränsorterna vid Finlands och Norges gräns) begränsas inresor på grund av arbete fortsättningsvis till det absolut nödvändiga. Med detta avses arbete som är viktigt för samhällsfunktionerna och för försörjningsberedskapen samt vissa specialgrupper som anges särskilt. Begränsningarna i gränstrafiken har redan tidigare slopas för dem som bor på gränsorterna vid Finlands och Norges landgräns. 

Utifrån en epidemiologisk bedömning slopas gränskontrollen vid de inre gränserna i trafiken mellan Finland och Malta. Finland begränsar nu inresa från alla Schengenländer förutom Island och Malta. Följande EU-medlemsländer är Schengenländer: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Av länderna utanför EU är Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz Schengenländer.

Begränsningarna gäller inte fritidsbåtstrafiken mellan Schengenländerna. 

Begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna ändras inte 

Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och tredjeländer som inte hör till Schengenområdet. Statsrådets beslut av den 20 maj preciseras så att personer som inte är finska medborgare och som är bosatta i en annan EU- eller Schengenstat inte ska ha rätt att återvända till sitt hemland via Finland, med undantag för flygresor, om transiteringen beror på en fritidsresa.
På basis av en epidemiologisk bedömning görs inga andra ändringar i beslutet.

Inreserestriktionerna har redan tidigare avvecklats i trafiken från Vatikanstaten till Finland samt i trafiken mellan Finland och Australien, Israel, Rwanda, Sydkorea, Singapore och Nya Zeeland i fråga om invånarna i dessa länder. Inresa begränsas inte på grund av den låga incidensen av coronavirus och smittorisken i länderna.

När det gäller andra länder förlängs inreserestriktionerna till den 27 juni 2021.

Kryssningsfartyg får lägga till i hamn, om passagerarna inte stiger i land.

Definitionen av släktskap utvidgas när det gäller familjeärenden och tvingande familjeärenden

Definitionen av släktskap utvidgas samtidigt vid såväl de inre som de yttre gränserna. Vid de inre gränserna ska med släkting i fortsättningen avses make, barn, barnbarn, föräldrar, svärföräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, barnbarnsbarn, morbror, farbror, moster, faster och kusiner, inklusive de som hör till dessa personers familj. 

Vid de yttre gränserna avses med släkting make, barn, föräldrar, svärföräldrar och mor- och farföräldrar, inklusive de som hör till dessa personers familj.

Regeringen rekommenderar fortsättningsvis att man undviker onödiga utlandsresor

Enligt grundlagen har finska medborgare och de som bor i Finland alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Regeringen rekommenderar dock fortfarande att man undviker utlandsresor som inte är nödvändiga till andra länder än de som inte längre omfattas av inreserestriktioner. Den som åker på resa ska själv ta reda på vilka inrese- och karantänbestämmelser som gäller i destinationslandet vid tidpunkten för resan.

Ytterligare information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen r[email protected] 

Ändring i texten 4.6.2021 kl. 11.03. Första mellanrubriken specificerats: I flygtrafiken mellan Finland och andra EU- eller Schengenländer tillåts i fortsättningen också resor i anslutning till arbetet