Hoppa till innehåll
Media

Inresor till Finland underlättas från EU- och Schengenländerna från och med den 21 juni

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2021 13.19 | Publicerad på svenska 17.6.2021 kl. 14.48
Pressmeddelande 74/2021

Inresor till Finland från EU- och Schengenländerna är tillåten för personer som fått en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 och personer som för mindre än 6 månader sedan har haft covid-19. Inresa blir tillåten också för personer som reser från EU- och Schengenländer på grund av arbete. Ändringarna träder i kraft den 21 juni. Statsrådet beslutade också den 17 juni att gränskontrollen vid de inre gränserna och begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter fram till den 11 juli 2021.

Gränsbevakningsväsendet stöder hälsovårdsmyndigheterna vid kontroller av intyg som gäller vaccinationer och arbete vid gränsövergångsställena vid behov. Arrangemangen varierar vid olika gränsövergångsställen.  Vid behov hänvisar Gränsbevakningsväsendet också resenärerna till obligatoriska hälsokontroller som regionförvaltningsverken bestämmer.

Utöver begränsningarna vid de inre och yttre gränserna fortsätter också begränsningarna i fråga om öppettiderna för vissa gränsövergångsställen vid den västra gränsen i Lappland och vid Finlands östra gräns.

Färre begränsningar i trafiken över de inre gränserna

Med trafik över de inre gränserna avses trafik mellan Finland och övriga Schengenländer. Det beslut som fattades den 3 juni ändras så att det från och med den 21 juni är tillåtet att resa in i Finland på grund av arbete i alla trafikformer från EU- eller Schengenländer.

Dessutom blir inresa till Finland från EU- eller Schengenländer tillåten också om personen har intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 som erhållits före ankomsten till Finland eller över en covid-19-sjukdom som personen insjuknat i för mindre än sex månader sedan.  Detta innebär att man under dessa förutsättningar också kan komma till Finland för en fritidsresa.

Med detta avses följande situationer: 1) du har fått en fullständig vaccinationsserie (en eller två doser beroende på vaccinet) och det har gått minst två veckor sedan den sista vaccinationen, 2) du har insjuknat i coronasjukdom och fått minst en dos vaccin och det har gått minst en vecka sedan vaccinationsdosen, eller 3) du har insjuknat i coronasjukdom för mindre än 6 månader sedan.

Den inre gränskontrollen slopas i trafiken mellan Finland och Polen och mellan Finland och Ungern utifrån en epidemiologisk bedömning. Finland begränsar just nu inresa i trafiken mellan Finland och Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike, med undantag för fritidsbåtstrafiken.

Små ändringar i begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna

Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och tredjeländer som inte hör till Schengenområdet. Inreserestriktionerna slopas i trafiken från Monaco, Rumänien och San Marino till Finland utifrån en epidemiologisk bedömning. Inreserestriktionerna har redan tidigare avvecklats i trafiken från Vatikanstaten till Finland samt i trafiken mellan Finland och Australien, Israel, Rwanda, Sydkorea, Singapore och Nya Zeeland i fråga om invånarna i dessa länder. Inresa begränsas inte på grund av den låga incidensen av coronavirus och smittorisken i länderna.

När det gäller andra länder förlängs inreserestriktionerna till den 11 juli 2021. Vid de gränsövergångsställen som är öppna för persontrafik tillåts returresa för personer bosatta i Finland eller en annan EU- eller Schengenstat, och inresa av annan nödvändig orsak. Personer som inte har finskt medborgarskap och som är bosatta i en annan EU- eller Schengenstat har emellertid inte rätt att återvända till sitt hemland via Finland, med undantag för flygresenärer, om transiteringen beror på en fritidsresa.

Kryssningsfartyg får lägga till i hamn, om passagerarna inte stiger i land.

Utrikesministeriet rekommenderar att man iakttar särskild försiktighet när man reser till EU- och Schengenområdet

Enligt grundlagen har finska medborgare och de som bor i Finland alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Utrikesministeriet rekommenderar dock att man iakttar särskild försiktighet när man reser till EU- och Schengenområdet. Ministeriet rekommenderar också fortfarande att man undviker resor som inte är nödvändiga till länder utanför EU och Schengenområdet, med undantag för de länder som regeringen beslutat att inte omfattas av inreserestriktioner. Dessutom rekommenderar utrikesministeriet fortfarande att man undviker alla resor till Brasilien, Sydafrika och Indien. Den som åker på resa ska själv ta reda på vilka inrese- och karantänbestämmelser som gäller i destinationslandet vid tidpunkten för resan.

Mer information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected]