Hoppa till innehåll
Media

Inrikesminister Ohisalo nöjd med polisens utredning

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2019 14.32 | Publicerad på svenska 29.10.2019 kl. 11.26
Pressmeddelande
polis

På uppdrag av inrikesminister Maria Ohisalo bad Polisstyrelsen polisen lämna en utredning om polisens verksamhet vid demonstrationen på Narinkens torg i Helsingfors den 19 oktober. Polisstyrelsen har lämnat in utredningen och sitt eget yttrande till inrikesministern. I utredningen behandlas också demonstrationen den 14 oktober och annan förhandsinformation utifrån vilka en hotbedömning hade gjorts. Enligt utredningen har polisen handlat på behörigt sätt.

– Jag tackar för den detaljerade utredningen. Enligt utredningen var polisens preliminära bedömning av att det kan uppstå ordningsproblem vid demonstrationen motiverad. Utredningen är heltäckande, och situationens förlopp var sådant att polisen skulle ha haft grunder att avbryta demonstrationen. Jag är nöjd med att det inte skedde, utan polisen tryggade rätten att ordna sammankomst och lugnade ner situationen med mer begränsade medel. På så sätt kunde demonstrationen fortsätta trots incidenten, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

– Rätten att ordna sammankomster och yttrandefriheten är viktiga värden i det finländska samhället. Jag uppmuntrar demonstranterna att på förhand rådgöra med polisen om praxis vid demonstrationer. På så sätt kan man redan i förväg säkerställa att demonstrationerna avlöper utan incidenter. Dessutom är det viktigt att Helsingforspolisen har diskuterat med kurderna också efter händelsen. Dialog och öppenhet är nycklarna till att bygga upp förtroende, betonar minister Ohisalo.

– Polisens utrustning vid demonstrationen väckte diskussion. Enligt den inkomna utredningen var användningen av specialutbildade poliser särskilt utrustade för hantering av folkmassor motiverat utifrån hotbedömningen av tillställningen. Tyngre utrustning används inte utan vägande skäl. Även i det här fallet var utrustningen nödvändig för att garantera allmänhetens och polisens säkerhet, säger Ohisalo.

Enligt polisöverdirektör Seppo Kolehmainen är polisens uppgift att trygga vars och ens rätt enligt grundlagen att ordna och delta i sammankomster och demonstrationer. Samtidigt är det polisens skyldighet att skydda människorna och miljön vid meningsyttringar.

– Enligt lagen om sammankomster ska offentliga tillställningar ordnas under fredliga former, så att deltagarnas och utomståendes säkerhet inte äventyras. Polisen har rätt att ge anvisningar och befallningar för att trygga säkerheten, och dessa befallningar ska alla lyda. Begränsande befallningar ges aldrig på lätta grunder, betonar polisöverdirektör Kolehmainen.

– För att de grundläggande fri- och rättigheterna och säkerheten för demonstranter, utomstående och poliser ska kunna garanteras är det ytterst viktigt att man vid demonstrationerna följer gemensamma spelregler, att arrangörerna och polisen går igenom händelseförloppet på förhand och kommunicerar öppet, konstaterar Ohisalo och Kolehmainen.

Polisens beredskap och händelseförloppet

Polisens beredskap för demonstrationen den 19 oktober grundade sig i stor utsträckning på att demonstranterna vid den föregående demonstrationen den 14 oktober inte hade följt polisens anvisningar och befallningar. Vid demonstrationen den 14 oktober hade farliga situationer uppstått när en bil körde mitt i folksamlingen och det kastades sten. Man hade varit tvungen att tillkalla alla polispatruller som var lediga för att få situationen under kontroll. Även om arrangörerna av dessa två demonstrationer var olika organisationer, var det delvis samma personer som ansvarade för arrangemangen. Enligt utredningen var det motiverat att använda den enhet som är specialutbildad i och utrustad för hantering av folkmassor (Jouha) för att garantera säkerheten vid demonstrationen.

Enligt utredningen var det en motiverad åtgärd att förbjuda att ett fordon deltar i demonstrationståget den 19 oktober. Samma bil hade använts också vid demonstrationen den 14 oktober.

Arrangören av demonstrationen hade inte meddelat i förväg att en personbil ska delta i tåget. På platsen förbjöd polisen flera gånger av säkerhetsskäl att ett fordon används mitt i folksamlingen. Arrangörerna meddelade att de inte tänker lyda polisens befallning, och fordonet kördes till Narinkens torg. Polisen befallde föraren flera gånger att stanna fordonet, men föraren lydde inte dem. Polisen försökte hindra fordonet från att röra sig genom att köra en polisbil framför den, men demonstranternas fordon försökte köra förbi polisbilen genom att köra mitt i folksamlingen. Därför blev polisen tvungen att använda maktmedel för att stoppa fordonet.

Samtidigt kom en demonstrant framför den polisbil som försökte stoppa det förbjudna fordonet, vilket hindrade polisbilen från att röra sig. Trots polisens befallningar gjorde demonstranten kraftigt motstånd, fällde en polisman till marken och grep tag i en projektilavfyrare som hängde runt en annan polismans hals. Polisen som fälldes till marken skadades vid situationen. Därefter använde polisen elpistol på demonstrantens fot, och då släppte personen greppet om avfyraren.

Enligt utredningen var användningen av elpistol mot en demonstrant den lindrigaste och mest ändamålsenliga metoden i situationen.

Kurdernas representanter och Helsingforspolisen har i efterhand diskuterat situationen för att undvika motsvarande tillspetsade situationer vid kommande demonstrationer.

Ytterligare information:

Jarno Lappalainen, specialmedarbetare hos inrikesminister Ohisalo, tfn 040 053 6973