Hoppa till innehåll
Media

Inrikesministeriet har inlett en undersökning av en olycka i samband med byggnadsbrand i Kerimäki

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2021 16.28 | Publicerad på svenska 5.5.2021 kl. 14.48
Pressmeddelande 52/2021
Räddare.

Inrikesministeriet har tillsatt en undersökningskommission för att utreda en byggnadsbrand i Kerimäki den 1 maj 2021. En person som hör till en avtalsbrandkår skadades allvarligt i branden.

En person som hör till en avtalsbrandkår och som höll på att släcka branden blev under rasade konstruktioner. Personen räddades men skadades allvarligt.

Den undersökningskommission som inrikesministeriet har tillsatt utreder händelseförloppet, de faktorer som ledde till att personen skadades samt arbetssäkerhetsfaktorerna i olyckssituationen. Kommissionen utreder också hur smidig kommunikationen var. Kommissionen ska utifrån den information den får lägga fram rekommendationer om praxis inom räddningsväsendet, tekniska lösningar och utbildning i syfte att utveckla arbetssäkerheten inom branschen. 

Undersökningskommissionen fullgör sitt uppdrag självständigt och oberoende. Kommissionen kan höra experter under utredningens gång. Avsikten är att undersökningen ska blir klar i december 2021.

Ytterligare information:
Pasi Ryynänen, enhetschef, tfn 0295 488 326, [email protected]
Jarkko Häyrinen, sakkunnig, ordförande för undersökningskommissionen, tfn 0295 488 436, [email protected]