Statsrådet och ministerierna Media

Ansökan om stöd ur ISF-fonden öppen - cirka 9,3 miljoner euro kan sökas

Inrikesministeriet 1.10.2019 9.25
Pressmeddelande 74/2019
EUSA-fonder logo

Inrikesministeriet har öppnat ansökan till fonden för inre säkerhet (ISF) den 1 oktober 2019. Med fondens medel stöds projekt som gäller kontroll av de yttre gränserna, viseringspolitik, polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet eller hantering av risker och kriser i anslutning till säkerheten. Ansökningstiden går ut den 31 oktober 2019 kl. 16.15.

Projekten ska uppfylla de mål som uppställts i fondens nationella program och genomförandeprogram. När det gäller kontroll av Europeiska unionens yttre gränser och viseringspolitik (ISF-B) kan man finansiera projekt som stöder en gemensam viseringspolitik, bekämpar olaglig invandring, säkerställer likabehandlingen av tredjelandsmedborgare och stöder gränskontrollen. Cirka 8,24 miljoner euro kan sökas för dessa projekt.

När det gäller polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (ISF-P) kan man finansiera projekt som främjar polissamarbetet och informationsutbytet, förebygger brottslighet och bekämpar gränsöverskridande allvarlig och organiserad brottslighet samt terrorism, skyddar livsviktiga infrastrukturer samt hanterar säkerhetsrelaterade risker och kriser. Cirka 1,06 miljoner euro kan sökas för dessa projekt.

Ytterligare information:

Riika Väliahde, specialsakkunnig, tfn 0295 488 257, [email protected]