Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kanslichef Salmi och ambassadör Laine diskuterade samarbetsmöjligheter med de irakiska myndigheterna

InrikesministerietUtrikesministeriet 20.2.2019 15.35
Pressmeddelande 11/2019

Kanslichef Ilkka Salmi och Finlands Helsingforsbaserade ambassadör till Irak Päivi Laine besökte Irak den 17–18 februari. Under besöket träffade de den högsta ledningen för Iraks inrikes-, utrikes-, migrations- och justitieministerier. Vid mötena diskuterades relationerna mellan Finland och Irak, säkerhetsläget i Irak, kampen mot terrorism och migrationen från Irak till Finland.

I och med att de bilaterala relationerna har intensifierats har Finland för avsikt att öppna en ambassad i Bagdad i höst. Finland stöder stabiliseringen av Irak och kartlägger möjligheter för finska företag att delta i återuppbyggnaden av landet. Arbetet underlättas av att säkerhetsläget i Irak, och i synnerhet i Bagdad, har förbättrats betydligt till följd av den framgångsrika kampen mot terrororganisationen IS.

I diskussionerna om migrationen framhölls att det i Finland finns ett betydande antal irakier som inte har laglig rätt till vistelse i landet. Båda parterna konstaterade att frivillig återresa ska prioriteras. Finland uppmuntrar till detta genom ett förhöjt bidrag för frivillig återresa sedan början av 2019. I och med att partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Irak och EU trädde i kraft har EU fått en större roll i migrationsfrågor.

Ytterligare information:
Eero Koskenniemi, regeringsråd, inrikesministeriet, tfn 050 456 05 45, [email protected]
Päivi Laine, Finlands Helsingforsbaserade ambassadör till Irak, [email protected] (be via e-posten att ambassadören ska ringa upp)