Statsrådet och ministerierna Media

Tilläggsfinansiering från kommissionen för utveckling av informationssystemen för gränskontroll

Inrikesministeriet 26.9.2019 13.32
Pressmeddelande 71/2019

Europeiska kommissionen har anvisat ca 6,9 miljoner euro tilläggsfinansiering för Finlands nationella program för fonden för inre säkerhet (Internal Security Fund, ISF). Statsrådet godkände den 26 september 2019 det programförslag som ska lämnas till Europeiska kommissionen.

Av tilläggsfinansieringen har ca 3,2 miljoner euro anvisats för utveckling och genomförande av EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias). Ca 1,2 miljoner euro av tilläggsfinansieringen har anslagits till den nationella utvecklingen av Schengens informationssystem (SIS).

Av tilläggsfinansieringen har ca 2,5 miljoner euro anvisats allmänt för utveckling av informationssystemen för gränskontroll. Av detta belopp anslås ca 2,04 miljoner euro till drift- och underhållstjänster för gränsövervaknings- och gränskontrolluppgifter samt för SIS II-systemet. Resten, ca 440 000 euro, kommer att anvisas för utveckling av SIS II-systemet.

Tilläggsfinansieringen riktas till instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (ISF-B). Dessutom omallokerades ISF-fondens oanvända finansiering inom det nationella programmet för fonden för att säkerställa att fondens medel används så fullt ut som möjligt.

Genomförandeprogrammet för fonden preciseras senare i enlighet med tilläggsfinansieringen. Avsikten är att ansökan om medel ur fonden i enlighet med det ändrade programmet ska ordnas våren 2020. Genomförandet av åtgärderna kan inledas därefter.

Ytterligare information:

Sanna Virtanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 300, [email protected]