Hoppa till innehåll
Media

Möjlighet till prövning gällande kravet på resedokument som förutsättning för uppehållstillstånd

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2022 15.36
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har sänt ett utkast till lag om ändring av utlänningslagen på remiss. Ändringen ska göra det möjligt att bevilja främlingspass till personer som ansöker om uppehållstillstånd och endast saknar ett resedokument, men fyller övriga krav.

Med främlingspass kan personen resa för att ansöka om ett nationellt pass i sitt eget land. Då kan personen senare vid ansökan om förlängning av uppehållstillstånd i Finland styrka sin identitet med sitt nationella pass.

Att sökanden kan styrka sin identitet med ett giltigt resedokument är en grundläggande förutsättning för uppehållstillstånd. I vissa fall har det faktiskt varit ett hinder för beviljande av uppehållstillstånd, att sökanden inte har haft ett giltigt pass. Det kan vara svårt att skaffa ett pass, i synnerhet om personens hemland inte har en ambassad i Finland. Det går inte heller att resa till ett annat land där det finns en ambassad eller till hemlandet utan ett resedokument.

Endast kravet på resedokument föreslås bli ändrat i fråga om villkoren för beviljande av uppehållstillstånd. Ändringen innebär att det till utlänningslagen fogas en skälighetsprövning som gör det möjligt att i vissa situationer avvika från kravet på resedokument.

Remissbehandlingen pågår till den 30 september. Avsikten är att regeringens proposition till ändring av lagen överlämnas till riksdagen i början av november.

Förslaget baserar sig på regeringsprogrammet

Förslaget baserar sig på regeringsprogrammet, där regeringen ställt upp som mål att sysselsatta personer som har fått avslag på sin asylansökan smidigare ska kunna få uppehållstillstånd på grundval av arbete.

Utifrån den utredning som inrikesministeriet publicerade i februari är det med tanke på principen om likabehandling motiverat att asylsökande och personer som fått avslag på sin ansökan inte ges en särställning genom att bestämmelsen begränsas till dem.

Uppkomsten av ett parallellsamhälle förebyggs på många olika sätt

Förslaget är en del av en omfattande helhet för att förebygga marginalisering och uppkomsten av ett så kallat parallellsamhälle. Avsikten är att minska de risker som orsakas av att människor lever utan uppehållsrätt, för människorna själva och för samhället. Bakom utredningen ligger åtgärdsprogrammet mot olaglig inresa och olaglig vistelse i landet, som uppdaterats i enlighet med regeringsprogrammet för åren 2021–2024.

Utgångspunkten är att en person som inte har uppehållsrätt i Finland ska lämna landet, i första hand frivilligt. I nuläget räcker inte återresa som enda lösning, eftersom samarbetet med ursprungsländerna inte alltid fungerar på önskat vis. Därför behövs det andra kompletterande lösningar.

Ytterligare information:

Jutta Gras, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 650, [email protected] 
Kukka Krüger, ledande sakkunnig, tfn 0295 488270, [email protected]