Hoppa till innehåll
Media

Myndigheternas förutsättningar att säkerställa den nationella cybersäkerheten ska utvärderas och utvecklas

försvarsministerietinrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2022 15.03
Pressmeddelande 34/2022

Inrikesministeriet och försvarsministeriet har tillsatt ett utredningsprojekt för att bedöma myndigheternas förutsättningar att trygga den nationella cybersäkerheten, bekämpa cyberbrottslighet och sköta cyberförsvaret samt hantera situationer som utvecklas snabbt och hotar samhällets cybersäkerhet. 

– Samhället digitaliseras i allt snabbare takt och vi är allt mer beroende av att informationsnäten och informationssystemen fungerar. Cyberhoten har ökat och blivit mer komplexa. De suddar också ut gränsen mellan dels den inre och yttre säkerheten, dels de civila och militära hoten. Den nationella och internationella hotbilden utvecklas ständigt, och som myndigheter måste vi hänga med i den här utvecklingen, säger Petri Knape, direktör för enheten för nationell säkerhet vid inrikesministeriet.

De viktigaste utvecklingsbehoven i fråga om myndigheternas verksamhetsförutsättningar ska identifieras

I utredningsprojektet ska det bedömas hurdana verksamhetsförutsättningar myndigheterna för närvarande har i allvarliga situationer som äventyrar den nationella cybersäkerheten och vilka de viktigaste utvecklingsbehoven är. Vid behov kommer det att utarbetas ett förslag till en ny verksamhetsmodell, som gör det möjligt att fatta beslut i rätt tid och på rätt nivå och att effektivt bedriva proaktiv verksamhet och reagera samt vidta möjliga motåtgärder.

I projektet utvärderas också informationsutbytet och samverkan mellan myndigheterna. Projektgruppen ger vid behov förslag till ändringar i lagstiftningen.

Den allmänna utvecklingen under de senaste åren har visat att riskerna för olaglig informationsinhämtning och cyberpåverkan riktad mot Finland har ökat. Cyberhot som äventyrar den nationella säkerheten kan ha sitt ursprung i antingen statlig eller icke-statlig verksamhet och förekomma i form av cyberspionage, allvarliga störningar i informationsnäten eller cyberangrepp mot kritisk infrastruktur eller förberedelse till sådana angrepp. Även it-brottslighet är ett växande hot mot samhällets viktiga funktioner.

Projektet grundar sig på statsrådets principbeslut om ett utvecklingsprogram för cybersäkerheten

Bakgrunden till det utredningsarbete som nu inleds är statsrådets principbeslut av den 10 juni 2021 om ett utvecklingsprogram för cybersäkerheten samt statsrådets redogörelser för utrikes- och säkerhetspolitiken, den inre säkerheten och försvarspolitiken. Projektets åtgärder samordnas med andra utvecklingsprojekt som gäller cybersäkerheten och med beredningen av säkerhetsstrategin för samhället.

Projektet genomförs som tjänsteuppdrag. Inrikesministeriet och försvarsministeriet har tillsatt en projektgrupp som ska genomföra utredningen. Projektgruppens mandatperiod är 1.3.2022–31.1.2023.

Mer information:
Petri Knape, direktör för enheten för nationell säkerhet, inrikesministeriet, tfn 0295 488 235, [email protected]
Mikko Soikkeli, dataadministrationsdirektör, försvarsministeriet, tfn 0295 140 157, [email protected]