Hoppa till innehåll
Media

Nya förslag från kommissionen om åtgärder för förebyggande och bekämpning av sexuella övergrepp mot barn

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2022 14.00
Pressmeddelande 132/2022

Europeiska kommissionen föreslår flera åtgärder för att EU-länderna ska kunna förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Statsrådet informerade riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till förordning genom en U-skrivelse den 15 september. 

Bekämpning av sexuella övergrepp mot barn hör till kommissionens primära mål. Syftet med förslaget är att ta fram en tydlig och bindande rättslig ram som kan användas till att bekämpa och förebygga sexuella övergrepp mot barn.

Hittills har bekämpningen av sexuella övergrepp mot barn baserat sig på frivilliga åtgärder i företagen. Kommissionens nya förslag innebär skyldigheter för informationssamhällets tjänsteleverantörer (till exempel leverantörer av värdtjänster eller interpersonella kommunikationstjänster) för identifiering av sexuella övergrepp mot barn och för avlägsnande av dem från plattformarna. På detta sätt kan man rädda barn från ytterligare övergrepp, förhindra att material publiceras igen samt identifiera och åtala gärningspersonerna.

Kommissionen föreslår också att det inrättas ett nytt oberoende europeiskt centrum för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn. I förslaget ingår också en skyldighet för medlemsstaterna att utse en nationell samordnande myndighet. Den samordnande myndigheten ska svara för tillämpningen och genomförandet av förordningen och säkerställa den nationella samordningen av arbetet med att bekämpa sexuella övergrepp mot barn.

Enligt kommissionen har antalet sexuella övergrepp mot barn ökat explosionsartat under de senaste åren. Övergreppen omfattar delning av material med sexuella övergrepp mot barn på nätet, kontaktsökning med barn (”gromning”) eller till och med möten med gärningspersoner i verkliga livet.

Ytterligare information:
Pekka Vasara, specialsakkunnig, tfn 0295 488 547, [email protected]