Hoppa till innehåll
Media

Polisen får tilläggsfinansiering för förebyggande verksamhet med inriktning på barn och unga

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2021 12.53
Pressmeddelande 63/2021

I tilläggsbudgeten föreslår regeringen att polisen ska få en tilläggsfinansiering på tre miljoner euro för förebyggande verksamhet. En central målgrupp för den förebyggande verksamheten är barn och unga.

"Barn och unga har varit tvungna att bära en orimligt tung börda till följd av coronarestriktionerna. I synnerhet barn som redan befinner sig i en svår situation har lidit mycket. En del ungdomar mår mycket dåligt och reagerar på det till och med genom att begå brott. Vi måste kunna stödja dessa ungdomar här och nu, och också förebygga psykisk ohälsa bland unga. Här har också polisen en stor roll och jag är mycket glad över att vi kan rikta mer finansiering till polisens förebyggande arbete", konstaterar inrikesminister Maria Ohisalo.

För polisen föreslås också andra anslag i tilläggsbudgeten. Kostnaderna för polisens kriminaltekniska laboratorium har stigit och polisen föreslås få ett tillägg på 1,8 miljoner euro för laboratoriets verksamhet. Dessutom föreslås det att polisen får 0,823 miljoner euro för sådana anskaffningskostnader för material, varor och tjänster som föranleds av coronapandemin. 

Inrikesministeriet anvisas ett anslag för ett andra utsjöbevakningsfartyg

Inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås få ett tillägg på 120 miljoner euro för anskaffning av ett andra utsjöbevakningsfartyg till Gränsbevakningsväsendet. Regeringen enades om tillägget vid vårens ramförhandlingar. Gränsbevakningsväsendet har nu anslag för anskaffning av två nya utsjöbevakningsfartyg som ska ersätta tre gamla fartyg.

”Det är nödvändigt att ersätta Gränsbevakningsväsendets föråldrade utsjöbevakningsfartyg, och det gick inte längre att skjuta upp anskaffningen. Utsjöbevakningsfartygen är en viktig del av Finlands gränsbevakning, sjöräddning och bekämpning av miljöskador på havsområdet. Det är bra att vi nu lyckas fastställa finansieringen", säger inrikesminister Ohisalo.

Kostnaderna för gränskontroll vid de inre gränserna ersätts

Coronapandemin medför fortfarande extra utgifter för förvaltningsområdet. Gränsbevakningsväsendet har fortsatt gränskontrollen vid de inre gränserna hela början av 2021. Gränskontrollen vid de inre gränserna ska genomföras av samma personal som normalt endast ansvarar för kontrollen vid den yttre gränsen. Därför förutsätter genomförandet av gränskontrollen vid de yttre och inre gränserna att personalens arbetsinsats ökas avsevärt. Detta genomförs som övertidsarbete och med andra medel som arbetsgivaren har till sitt förfogande. För gränskontrollen vid de inre gränserna föreslås ett tillägg på 5,88 miljoner euro.

Fler nödcentralsjourhavande utbildas

Räddningsinstitutet föreslås få ett tillägg på 0,955 miljoner euro för att ordna en extra kurs för jourhavande vid nödcentraler i syfte att bemöta det akuta behovet av nödcentralsjourhavande. Kursen, som har 24 studieplatser, inleds i Kuopio nästa höst och pågår i 1,5 år.

Polisen och Migrationsverket föreslås få tillägg som hänför sig till EU:s återhämtningsinstrument. För dessa ämbetsverk föreslås dessutom anslag för de ändringar som EU-interoperabiliteten hos datasystemen (Interoperability) kräver.

Den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2021 lämnades till riksdagen torsdagen den 27 maj.

Ytterligare information:
Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513, [email protected]
Heikki Sairanen, minister Ohisalos specialmedarbetare, tfn 050 456 4662, [email protected]