Hoppa till innehåll
Media

Polisens avgifter 2023: Polisens tillståndsavgifter förblir i huvudsak oförändrade, fasta priser på beslut om en offentlig tillställning

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.02
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har utfärdat en förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer och avgiftsbelagda handräckning. Polisens tillståndsavgifter förblir i huvudsak oförändrade. Prissättningen av beslut om en offentlig tillställning har förtydligats. Från och med mitten av mars kan polisen vid behov leverera identitetskortet med snabb leverans eller expressleverans. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2023.

Polisens tillståndsavgifter ändras inte 2023 med undantag av beslut om en offentlig tillställning.

Två fasta priser på beslut om en offentlig tillställning

En ny avgiftsmodell börjar tillämpas på beslut om en offentlig tillställning 2023. Avsikten är att förtydliga och förenhetliga prissättningen av beslut om en offentlig tillställning. Det kommer att finnas två fasta avgifter, en för sedvanliga och en annan för krävande offentliga tillställningar. Tidigare har prissättningen varit timbaserad. Priset på behandling av en anmälan om offentlig tillställning ändras inte.

Priset på ett sedvanligt beslut om en offentlig tillställning är 76 euro. Det gäller offentliga tillställningar där det högst behövs telefonsamtal med arrangören eller en enskild begäran om komplettering. Priset på ett krävande beslut om en offentlig tillställning är 228 euro. En sådan tillställning är förknippad med mer ingående utredningsarbete, till exempel polisens besök på området, flera förhandsförhandlingar eller säkerhetsplanering. 

Nya snabb- och expressidentitetskort från och med den 13 mars 2023

Från och med den 13 mars 2023 kan polisen vid behov leverera identitetskortet med snabb leverans eller expressleverans. När det gäller pass har möjligheten funnits redan tidigare.
Ett snabbidentitetskort är ett vanligt identitetskort som levereras inom en kortare tid än normalt. Ett expressidentitetskort är ett vanligt identitetskort som man får med expressleverans.

Priset på ett vanligt snabbidentitetskort är 72 euro om ansökan görs elektroniskt och 78 euro om ansökan lämnas in genom besök på plats. Priset på ett expressidentitetskort är 91 euro om ansökan görs elektroniskt och 97 euro om ansökan lämnas in genom besök på plats. Om man samtidigt ansöker om pass, är priserna lägre. Snabb leverans och expressleverans gäller också identitetskort för utlänningar och identitetskort för minderårig.

Ytterligare information

Johanna Kari, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 662, [email protected]