Hoppa till innehåll
Media

Proposition om ändringar i utbildningarna inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 18.10.2022 14.14
Pressmeddelande
Lämna ditt utlåtande och påverka

Inrikesministeriet begär utlåtanden om utkastet till en proposition om utbildningsnivåerna och utbildningssystemet inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten. Utkastet till propositionen innehåller två alternativ för utbildningen inom räddningsväsendet och ett förslag för nödcentralsutbildningen. Remissbehandlingen pågår till den 14 november 2022.

Det första alternativet för räddningsväsendet går ut på att ändra grundexamen till en yrkeshögskoleexamen

Enligt detta alternativ skulle den yrkesexamen som grundutbildningen nu leder till ändras till en lägre högskoleexamen (yrkeshögskola). Det innebär att utbildningen förlängs från 1,5 år till ungefär 3,5 år.  Examen ger behörighet också för underbefälsuppgifter. Förslaget innebär också att befälsexamen ändras till en högre yrkeshögskoleexamen (högre YH) och  att Räddningsinstitutet blir en yrkeshögskola. 

Inom yrkeshögskoleutbildningen ska alla studerande först genomföra gemensamma grundstudier. Efter det kan de välja till exempel räddningsverksamhet, förebyggande av olyckor, civil beredskap eller lägescentralsverksamhet. I de gemensamma grundstudierna beaktas också utbildningen för avtalsbrandkårer, vilket betyder att det blir möjligt att genomföra studier också vid öppna yrkeshögskolor.  De fysiska inträdeskraven för de som söker sig till räddningsverksamheten ändras inte. Den del av undervisningen som gäller prehospital akutsjukvård utvidgas.  

Enligt det andra alternativet ska grundexamen inom räddningsväsendet motsvara en specialyrkesexamen 

Det andra alternativet för räddningsväsendet går ut på att ändra grundexamen så att den motsvarar en specialyrkesexamen. Utbildningen skulle då räcka ungefär 2-3 år. Yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen skulle dessutom ge behörighet för underbefälsuppgifter och befälsuppgifter. Det föreslås inga ändringar i hur utbildningen ordnas vid Räddningsinstitutet.  

De fysiska inträdeskraven förblir oförändrade, och utbildningen för avtalsbrandkårer beaktas i grundstudierna. Dessutom utvidgas undervisningen i prehospital akutsjukvård.

Grundexamen för jourhavande vid nödcentraler ändras inte

Det föreslås att grundexamen för jourhavande vid nödcentralen ska vara en likadan yrkesexamen som den nuvarande. För chefs- och expertuppgifter ska man i fortsättningen avlägga en specialiseringsutbildning för nödcentralsverksamhet som ger behörighet att arbeta till exempel som ledande nödcentraloperatör eller skiftmästare. 

När utlåtandena har beaktats lämnar räddningsöverdirektören de slutliga ändringsförslagen om utbildningarna inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten till inrikesministeriet före utgången av 2022. Utifrån inrikesministeriets beslut inleds för en period på två år ett lagstiftningsprojekt för att bereda utbildningarna (inrikesministeriet) och ett projekt för att genomföra utbildningarna (Räddningsinstitutet).   

Mer information:

Susanna Sankala, projektchef, tfn  0295 488 333, [email protected]

Mirva Kahlos, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 434, [email protected]

 Janne Koivukoski, räddningsråd, tfn 0295 488 420, [email protected]