Hoppa till innehåll
Media

Gränstrafiken öppnas gradvis och kontrollerat från och med den 14 maj – anvisningar om säkerhetsavstånd och hygien måste fortfarande följas

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2020 20.35 | Publicerad på svenska 13.5.2020 kl. 21.10
Pressmeddelande
rajavartija tarkistaa henkilön passia

Finland börjar avveckla restriktioner på ett kontrollerat sätt i enlighet med statsrådets hybridstrategi. De begränsningar och rekommendationer som gäller för gränstrafiken avvecklas stegvis från och med den 14 maj kl. 00.00 tills vidare.

När det gäller trafiken över gränser inom Schengenområdet tillåts arbetsresor som baserar sig på ett anställningsförhållande eller ett arbetsuppdrag samt andra nödvändiga resor. Personer som anländer från utlandet för att arbeta ska vara beredda att i samband med gränskontrollen bevisa på vilka arbetsrelaterade grunder de kommit till Finland. Dessa begränsningar och de begränsningar i trafiken över de yttre gränserna som man beslutat om redan tidigare gäller till och med den 14 juni.

Finska medborgare har alltid rätt att återvända till Finland och alla har rätt att lämna landet. Fritidsresor till utlandet rekommenderas tills vidare inte. 

Institutet för hälsa och välfärd har utarbetat skriftliga anvisningar om vilka rekommendationer och föreskrifter som gäller vid inresa (se bilagan) och dessa ges till alla som anländer till Finland. Anvisningar ges också på platserna för inresa via högtalare och med uppsatta anslag.

Det rekommenderas att personer som reser in i landet självmant håller sig i karantän i 14 dygn. Under denna tid är det skäl att undvika onödig fysisk kontakt och att röra sig utanför hemmet endast när det är nödvändigt till exempel för att ta sig till arbetet eller butiken. Vid symtom i luftvägarna ska man omedelbart kontakta hälso- och sjukvården. Närmare anvisningar om att på eget initiativ hålla sig i karantän i 14 dygn delas ut vid ankomsten till landet.

Internationella passagerarflyg anländer också i fortsättningen endast till flygplatserna i Helsingfors-Vanda, Åbo och Mariehamn. 

I all trafik bör man fortsättningsvis komma ihåg att undvika fysisk kontakt, hålla sig på säkert avstånd från andra och iaktta god hand- och hosthygien. Användning av egen bil eller taxi när man lämnar flygplatsen eller hamnen rekommenderas.

Försäljningen av biljetter inom fartygstrafiken börjar igen. Biljetter får säljas till alla som har rätt till inresa. Villkoren för inresa kontrolleras i hamnen.

Mer information:

Gränsbevakningsväsendet, tfn 050 456 2862 (mediekontakt). Medborgarrådgivning: www.raja.fi/coronaviruset 
Hannu Kiviranta, forskningsprofessor, Institutet för hälsa och välfärd, tfn  029 524 6361