Statsrådet och ministerierna Media

Pasi Kostamovaara ny chef för Gränsbevakningsväsendet, Markku Hassinen ny biträdande chef

Inrikesministeriet 19.9.2019 13.44
Pressmeddelande 68/2019

Statsrådet har vid sitt allmänna sammanträde den 19 september 2019 beslutat föreslå att republikens president utnämner generalmajor Pasi Kostamovaara till tjänsten som chef för Gränsbevakningsväsendet fr.o.m. den 1 oktober 2019. Utnämningen är för viss tid och gäller till utgången av 2024. Samtidigt föreslog statsrådet att konteramiral Markku Hassinen utnämns till biträdande chef för Gränsbevakningsväsendet för tiden 1.10.2019–31.12.2024.

Avsikten är att republikens president utnämner Kostamovaara ja Hassinen till tjänsterna fredagen den 20 september 2019.

Generalmajor Kostamovaara har tjänstgjort vid Gränsbevakningsväsendet sedan 1986 som bl.a. gränssäkerhetsexpert vid Finlands ständiga representation vid EU, kommendör för Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion och avdelningschef för gräns- och sjöavdelningen samt för personalavdelningen vid staben för Gränsbevakningsväsendet. För närvarande är han biträdande chef för Gränsbevakningsväsendet.

Konteramiral Hassinen har tjänstgjort vid Gränsbevakningsväsendet sedan 1987. Han har varit bl.a. gränssäkerhetsexpert vid Finlands ständiga representation vid EU, kommendör för Finska vikens sjöbevakningssektion och avdelningschef för personalavdelningen vid staben för Gränsbevakningsväsendet. För närvarande är Hassinen avdelningschef för gräns- och sjöavdelningen vid staben för Gränsbevakningsväsendet.

Tjänsten som chef för Gränsbevakningsväsendet blev ledig när tjänstens tidigare innehavare, generallöjtnant Ilkka Laitinen blev sjukpensionerad. De militära tjänsterna vid Gränsbevakningsväsendet kan tillsättas utan att de har ledigförklarats.

Gränsbevakningsväsendet upprätthåller gränssäkerheten, sjösäkerheten och krisberedskapen

Gränsbevakningsväsendets huvudsakliga uppgifter är övervakning av riksgränserna, gränskontroller av persontrafiken vid gränsövergångsställena samt räddning av människor och bekämpning av miljöskador till havs. Gränsbevakningsväsendet deltar också i det militära försvaret. Målet för Gränsbevakningsväsendets verksamhet är att upprätthålla gränssäkerheten, sjösäkerheten och krisberedskapen.

Ytterligare information:

Ari-Pekka Koivisto, regeringsråd, staben för Gränsbevakningsväsendet, tfn 0295 412 161, [email protected]