Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår en smidig fortsättning på det tillfälliga skyddet för ukrainare

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2022 13.40
Pressmeddelande

Avsikten är att genom en temporär ändring av utlänningslagen säkerställa att uppehållstillstånd som beviljats i Finland på grundval av tillfälligt skydd ska gälla under hela den tid det tillfälliga skyddet inom EU gäller. Det första uppehållstillståndet ska beviljas direkt för hela den tid skyddet gäller. Den som redan fått uppehållstillstånd ska inte heller separat behöva ansöka om förlängning av tillståndet. Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen den 3 november.

Uppehållstillstånd ska visas med ett uppehållstillståndskort. För den som får tillfälligt skydd ska även uppehållstillståndskortet fortsätta att gälla direkt med stöd av lagen under hela den tid som uppehållstillståndet är i kraft. Om personen så önskar kan han eller hon hos Migrationsverket ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort med uppdaterade anteckningar om tillståndets och kortets giltighet till exempel för resor.

– Miljontals människor har förlorat sina hem på grund av Rysslands grymma anfallskrig. Det är vår skyldighet att stödja Ukraina och hjälpa krigsflyktingar som kommit hit. Något slut på kriget finns tyvärr inte i sikte, och därför kommer också hjälpbehovet att kvarstå under en lång tid framöver. Myndighetsprocesserna ska vara smidiga när det gäller att hjälpa. Det är tydligast både för den som får skydd och för Migrationsverket att uppehållstillståndet gäller under hela den tid skyddet varar utan något separat ansökningsförfarande, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Uppehållstillstånd under hela den tid skyddet gäller är den tydligaste lösningen

Det tillfälliga skydd som införts i EU gäller i ett år från ikraftträdandet av rådets beslut, det vill säga fram till den 4 mars 2023. Därefter fortsätter skyddet automatiskt med ytterligare ett år, om inte rådet beslutar att det ska upphöra. Rådet kan dessutom fatta beslut om fortsatt skydd ännu i ett år till. Enligt direktivet om tillfälligt skydd kan skyddet gälla sammanlagt i högst tre år.

Medan beslutet är i kraft är Finland och alla EU-länder skyldiga att bevilja den grupp som anges i beslutet tillfälligt skydd och som intyg på detta uppehållstillstånd. Omkring 41 000 personer som flytt från Ukraina har beviljats uppehållstillstånd i Finland på grund av tillfälligt skydd. Före slutet av året uppskattas antalet uppgå till cirka 48 000. Som det nu är upphör dessa uppehållstillstånd att gälla den 4 mars 2023.

Enligt den gällande utlänningslagen ska det ansökas separat om fortsättning till uppehållstillståndet. Detta betyder att de som beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd ska ansöka om fortsättning till tillståndet hos Migrationsverket. 

Den temporära ändringen av utlänningslagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 4 mars 2025.

Ytterligare information:

Kukka Krüger, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 270, [email protected]
Tuuli Tuunanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 658, [email protected]
Mikko Jalo, specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med minister Mikkonen)