Hoppa till innehåll
Media

Riskbedömning kartlägger Finlands nationella risker och deras konsekvenser för livsviktiga funktioner

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2019 9.00
Pressmeddelande 6/2019
tykkylumi

Finlands nationella riskbedömning har blivit färdig. Målet är att förutse händelser som plötsligt kan drabba Finland och som förutsätter sådan myndighetsverksamhet som avviker från det normala eller som även medför ett behov av att begära hjälp av andra länder. EU:s civilskyddsmekanism förpliktar alla medlemsländer att utarbeta en nationell riskbedömning. Finlands riskbedömning sändes till Europeiska kommissionen i december 2018.

I riskbedömningen har man strävat efter att finna risker som har bred nationell betydelse och att bedöma deras konsekvenser för samhällets vitala funktioner. Sådana risker är t.ex. informationspåverkan, terrordåd eller störningar som föranleds av klimatförändringen.

– Exempelvis klimatuppvärmningen innebär redan i nuläget ökade risker till följd av kända extrema väderfenomen. Sådana risker är t.ex. översvämningar, oväder och skogsbränder. Samtidigt medför den nya risker som utvecklas långsammare. De mest synliga konsekvenserna har under de senaste åren varit skogsskador och långa elavbrott, berättar direktören vid styrningsenheten Taito Vainio som ansvarat för beredningen av riskbedömningen.

Hoten varierar från störningar i kommunikationsnät till användning av militära maktmedel

Den nationella riskbedömningen omfattar 20 hotmodeller eller störningssituationer som är möjliga i Finland. Störningssituationerna har indelats i hot och storolyckor som har samband med samhällets stabilitet, tekniken och logistiken samt hälsosäkerheten. Samtidigt har man bedömt om sannolikheten för att störningen ska inträffa har ökat eller blivit oförändrad.

Risker som påverkar samhällets stabilitet är bl.a. allvarliga störningar i de offentliga finanserna, användning av militära maktmedel eller massinvandring. Till tekniska och logistiska störningar hör t.ex. stora avbrott i elförsörjningen eller allvarliga störningar i kommunikationsnät. Hälsosäkerhetsrisker är influensapandemi eller lättspridd allvarlig djursjukdom. Med storolyckor avses t.ex. allvarliga kärnkraftsolyckor i Finland eller Finlands närområden.

Den nationella riskbedömningen och regionala riskbedömningar bildar en helhet

Samtidigt med utarbetandet av den nationella riskbedömningen har det beretts regionala riskbedömningar som noggrannare beaktar sådana hot eller störningssituationer som är karakteristiska för området. Avsikten är att den riksomfattande riskbedömningshelheten ska bestå av den nationella riskbedömningen och de regionala riskbedömningarna.

Den nationella riskbedömningen är en väsentlig del av den nationella beredskapen och av samhällets säkerhetsstrategi. Riskbedömningen har beretts under ledning av inrikesministeriet tillsammans med alla ministerier och andra centrala aktörer.

Säkerhetskommittén har ansvarat för styrningen av arbetet.

Utarbetandet av riskbedömningar utvecklas under ledning av inrikesministeriet. Inrikesministeriets mål är att bedömningen av riskerna både på nationell och på regional nivå blir en kontinuerlig process.

Ytterligare information:

Taito Vainio, direktör, styrningsenheten, tfn 0295 488 423, [email protected]
Jussi Korhonen, direktör, civil beredskap, tfn 0295 488 289, [email protected]