Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Robin Lardot fortsätter som chef för Centralkriminalpolisen

Inrikesministeriet
19.11.2020 13.50
Pressmeddelande 144/2020
Robin Lardot.

Torsdagen den 19 november utnämnde statsrådet juris kandidat Robin Lardot att fortsätta som chef för Centralkriminalpolisen. Tjänsten tillsätts för perioden 1.12.2020–30.9.2025.

Robin Lardot har varit chef för Centralkriminalpolisen sedan 2013. Han har omfattande erfarenhet av krävande ledningsuppgifter inom polisen och av att genomföra utvecklingsprojekt. 

Lardot har ansvarat för många viktiga utvecklingsprojekt som gäller hela polisförvaltningen, såsom utbildningsprojektet Ponnistus, beredningen av åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet samt beredningen av strategin för bekämpning av organiserad brottslighet. Dessutom har Lardot i egenskap av chef för Centralkriminalpolisen inlett och ansvarat för flera utvecklingsprojekt vid Centralkriminalpolisen, såsom inrättandet av polisens central för bekämpning av cyberbrott, vittnesskyddsprogrammet och utvecklandet av Centralkriminalpolisens tjänster.

– Även om den organiserade brottsligheten fortfarande är betydande, ökar it-brottsligheten, och även den traditionella brottsligheten flyttar allt mer till nätet. Dataintrång, bedrägerier, identitetsstölder och riktade trakasserier på nätet är redan en del av vardagen. Dessa utmaningar i att svara på ändringar i omvärlden fortsätter också under de kommande åren. Dessutom måste myndigheterna kunna sörja för att rättigheterna för särskilt utsatta grupper tryggas. Detta förutsätter att Centralkriminalpolisen även i fortsättningen samarbetar målmedvetet och effektivt med samarbetsparterna, säger Robin Lardot.

Tidigare har Lardot varit biträdande chef för Centralkriminalpolisen 1999–2003. Dessutom har han annan långvarig erfarenhet av olika uppgifter vid Centralkriminalpolisen, bland annat som kriminalöverinspektör och kriminalkommissarie. Åren 2010–2013 var Lardot polisdirektör vid enheten för brottsbekämpning vid Polisstyrelsen och åren 2003–2009 polisöverinspektör vid inrikesministeriet. 

Chefen för Centralkriminalpolisen leder, utvecklar och övervakar Centralkriminalpolisens verksamhet och svarar för verksamhetsförutsättningarna för ämbetsverket och dess personal samt för verksamhetens resultat. Dessutom ska chefen för Centralkriminalpolisen bland annat avtala om ämbetsverkets resultatmål och anslag med Polisstyrelsen, fastställa ämbetsverkets strategiska riktlinjer och svara för Centralkriminalpolisens nationella och internationella samarbete med referensgrupper. 

Det har gjorts en omfattande säkerhetsutredning av chefen för Centralkriminalpolisen och ingåtts ett karensavtal enligt statstjänstemannalagen. 

Ytterligare information:

Kirsi Pimiä, kanslichef, tfn 0295 418 803, [email protected]