Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

16 personer vill bli direktör för inrikesministeriets enhet för internationella frågor

Inrikesministeriet
1.4.2021 16.14
Pressmeddelande 39/2021

Tjänsten som direktör för inrikesministeriets enhet för internationella frågor söktes inom utsatt tid av 16 personer. Avsikten är att tillsätta tjänsten från och med den 1 maj 2021. Direktören för enheten för internationella frågor utnämns av statsrådets allmänna sammanträde.

Följande personer sökte tjänsten:

 • Aki Eskelinen, socionom, högre yrkeshögskoleexamen
 • Pauliina Eskola, politices magister
 • Mika Helenius, teknologie doktor
 • Päivi Hutukka, ekonomie doktor
 • Katariina Juhola, filosofie licentiat
 • Antti Karttunen, politices magister
 • Antero Kiviniemi, politices magister
 • Kalle Kekomäki, magister i samhällsvetenskaper
 • Mika Laaksonen, Master of Business Administration
 • Hanna-Leena Laitinen, magister i samhällsvetenskaper
 • Elina Lampinen, Master of Arts in Social Sciences
 • Piotr Lehtonen, Master of Science (MSc) in Computer Science
 • Veera Parko, Master of Arts in European Political and Administrative Studies, politices magister
 • Olli Salmensuu, filosofie doktor
 • Laura Yli-Vakkuri, juris kandidat

Därtill fanns det en sökande som inte ville ha sitt namn offentliggjort.

Direktören för enheten för internationella frågor har till uppgift att leda enhetens verksamhet, den nationella beredskapen inom civil krishantering och den verksamhet inom EU-fonderna för inrikes frågor som bedrivs i egenskap av ansvarig myndighet. Dessutom svarar direktören för resultatstyrningen av Krishanteringscentret.  

Inrikesministeriets enhet för internationella frågor samordnar internationella frågor och frågor som ska behandlas av Europeiska unionen och som hör till ministeriet samt bistår ministern, statssekreteraren och kanslichefen i skötseln av internationella frågor och frågor som gäller Europeiska unionen. Dessutom är enheten nationell ansvarig myndighet för EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) och fonden för inre säkerhet (ISF).  

Ytterligare information:
Kirsi Pimiä, kanslichef, tfn 0295 418 803, [email protected]