Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Inrikesminister Maria Ohisalo kommenterar Europadomstolens avgörande av den 14 november 2019

Inrikesministeriet
14.11.2019 12.53 | Publicerad på svenska 14.11.2019 kl. 16.30
Pressmeddelande 95/2019
Maria Ohisalo

Inrikesminister Maria Ohisalo kommenterar avgörandet som Europadomstolen gav i ett mål som gäller Finland den 14 november 2019. Avgörandet gäller återsändandet av en asylsökande till Irak i december 2017.

– Domstolens avgörande är av mycket stor vikt. Det är ytterst allvarligt att en rättsstat som Finland inte har lyckats skydda den viktigaste rättigheten, det vill säga skyddet för liv. Jag har direkt tagit upp frågan vid ministeriet och vi kommer att utreda noggrant hur vi kan se till att något liknande inte kan hända i framtiden, säger Ohisalo.

Inrikesministeriet ska i enlighet med regeringsprogrammet inleda ett omfattande utredningsprojekt om konsekvenserna av de ändringar som gjorts i asylpolitiken 2015–2019. Målet är att projektet ska leda till konkreta åtgärdsförslag. Enligt regeringsprogrammet ska det också utredas om beviskravet är skäligt samt på vilka andra sätt man kan garantera rättssäkerheten i asylprocessen.

– Asylsystemet ska först och främst trygga de mänskliga rättigheterna och ge skydd åt dem som behöver det. Myndigheterna är skyldiga att skydda och främja tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Asylansökningarna ska behandlas i ett individuellt, rättvist och smidigt förfarande. Det har redan tidigare gjorts en oberoende utredning om asylprocessen. I den ingick förslag till åtgärder för att förbättra systemet och alla dessa håller redan på att genomföras eller är under beredning, säger Ohisalo.

Mer information:

Jarno Lappalainen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0400 536 973, [email protected]