Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Inrikesminister Mykkänen till ett inofficiellt möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor i Rumänien

Inrikesministeriet 6.2.2019 10.07
Pressmeddelande 8/2019

Inrikesminister Kai Mykkänen deltar i ett inofficiellt möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor i Bukarest den 7 februari. På mötet behandlas bland annat Europaparlamentets terrorismrapport och rekommendationerna i den, hur reformen av asylsystemet framskrider och Schengenområdets framtid.

Inre gränskontroller är fortfarande i kraft i sex medlemsländer: Tyskland, Österrike, Frankrike, Danmark, Sverige och Norge. Detta har gett upphov till en allmän diskussion om hur Schengenområdet fungerar. Inrikesministrarna diskuterar bland annat kommissionens vägkarta för återställande av Schengen.

EU:s inrikesministrar diskuterar också huruvida EU borde avtala om ett tillfälligt arrangemang för fördelning av asylsökanden mellan medlemsländerna. Nu blir exempelvis Medelhavsländerna tvungna att anpassa arrangemangen från fall till fall när asylsökande som räddats ur havet flyttas till andra medlemsstater.

Europeiska unionen har inte gjort några framsteg när det gäller att ändra Dublinsystemet. I Dublinförordningen föreskrivs det vilket land som är skyldigt att behandla en asylansökan. Nu föreslås det att förordningen ändras så att det även föreskrivs om en mekanism där medlemsstaterna hjälper de medlemsstater som upplever ett stort tryck av asylsökande.

Inrikesministrarna dryftar också om det så kallade CEAS-paketet, som gäller en reform av asylsystemet, borde öppnas och om man borde främja de förslag i paketet som det är lättast att uppnå samförstånd om.

– Det vore viktigt att vi inom EU kan föra förslagen i CEAS-paketet vidare, om så bara en del av dem. Behovet av en reform är fortfarande stort, säger minister Mykkänen.

Vid det inofficiella ministermötet behandlas också återsändandet av personer som fått avslag på sin asylansökan. Finland understöder att Europeiska kommissionen inleder förhandlingar med Irak om ett avtal om återtagande.

– Vi behöver ett effektivare EU-samarbete när det gäller återtaganden. För närvarande måste alla medlemsländer på egen hand lösa samma slags frågor kring återsändanden, berättar minister Mykkänen.

Ytterligare information:
Laura Yli-Vakkuri
, överdirektör, tfn 040 720 22 16, [email protected]