Statsrådet och ministerierna Media

Inrikesministerns medarbetare har utnämnts: Olli-Poika Parviainen blir statssekreterare

Inrikesministeriet 19.6.2019 15.59 | Publicerad på svenska 20.6.2019 kl. 11.32
Pressmeddelande 47/2019
Olli-Poika Parviainen

Inrikesminister Maria Ohisalos statssekreterare och specialmedarbetare har utnämnts. Filosofie magister, medianom Olli-Poika Parviainen blir ministerns statssekreterare.

Parviainen har tidigare varit bland annat riksdagsledamot, biträdande borgmästare i Tammerfors och företagare.

Inrikesministerns specialmedarbetare är politices kandidat Ville Hulkkonen, diplomingenjör Sami Kerman, magister i samhällsvetenskaper Taru Anttonen, juris magister Emilia Laaksonen och politices magister Jussi Pyykkönen.

Sami Kerman, Emilia Laaksonen och Taru Anttonen kommer att bistå minister Ohisalo i frågor som hör till inrikesministeriets ansvarsområde. Kerman ska bevaka frågor som hänför sig till räddningsväsendet, polisen och Gränsbevakningsväsendet, medan Laaksonen bevakar frågor som gäller migration. Anttonen bistår ministern i den allmänna politiken och medierelationerna.

Sami Kerman har tidigare arbetat vid Finlands Brandbefälsförbund, Emilia Laaksonen som lagstiftningssekreterare för De gröna och Taru Anttonen vid tankesmedjan Visio.

Ville Hulkkonen kommer att verka som sekreterare för De grönas ministergrupp. Han har tidigare arbetat för OP Gruppen. Jussi Pyykkönen blir finanspolitisk specialmedarbetare för De grönas ministergrupp efter att tidigare ha arbetat vid PTCServices Oy.

Kontaktuppgifter:

Ville Hulkkonen, sekreterare för De grönas ministergrupp, tfn 044 077 7226