Hoppa till innehåll
Media

Inrikesministeriet bereder förflyttningar av minderåriga och andra asylsökande i utsatt ställning från Medelhavsområdet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.2.2020 8.03 | Publicerad på svenska 24.2.2020 kl. 12.41
Pressmeddelande 12/2020
Barn på flyktingläger.

För att underlätta den humanitära situationen för asylsökande i EU:s medlemsstater i Medelhavsområdet har regeringsgrupperna kommit överens om att hjälpa asylsökande i utsatt ställning.

I praktiken innebär detta i första hand barn och ensamförsörjarfamiljer som sannolikt har grunder för att få internationellt skydd och som kommer från länder där säkerhetssituationen är särskilt dålig, såsom Syrien och Afghanistan. Högst 175 asylsökande kan tas emot från Grekland, Cypern, Malta och Italien beroende på var situationen för människor är allvarligast.

– Jag är glad över att regeringsgrupperna är eniga om hur frågan ska lösas. På det här sättet kan vi hjälpa nödställda barn som befinner sig i en mycket svår situation. Det är viktigt att Finland som EU:s yttre gränsstat deltar i att söka lösningar på den akuta situationen och en hållbar lösning på det europeiska asylsystemet, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

I och med att migrationstrycket ökar kan mottagningskapaciteten i de Medelhavsländer som är belägna vid de yttre gränserna överskridas, vilket nu har skett i synnerhet i Grekland. Till följd av detta utsätts asylsökande, framför allt barn, för extra mänskligt nöd och lidande. Genom att ta emot dessa människor får Finland en konkret möjlighet att hjälpa nödställda och samtidigt svara på FN:s flyktingkommissariat UNHCR:s vädjanden. Dessutom har EU-länderna i Medelhavsområdet en central roll när det gäller att hantera flyttningsrörelsen till Europa.

Kostnaderna för mottagandet av de mest utsatta sökandena kan täckas genom EU:s migrationsfond (AMIF).

De åtgärder som man nu kommit överens om är ett svar på den akuta situationen i Medelhavsområdet. Som en del av EU vill Finland fortfarande i första hand främja en hållbar lösning för att förnya det gemensamma europeiska asylsystemet så att det fungerar bättre också i krissituationer. Europeiska kommissionen förväntas under våren lägga fram ett nytt förslag om hur man kan reformera asylpolitiken.

Antalet asylsökande som anländer till Finland minskar

År 2019 kom cirka 2 500 asylsökande till Finland. Siffran är lägre än under de år som föregick asylsökandekrisen.

Förflyttningarna fastställs genom statsrådets beslut på det sätt som förutsätts i utlänningslagen.

Ytterligare information
Jarno Lappalainen, specialmedarbetare, tfn 040 053 6973