Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sjutton personer vill bli rektor för Polisyrkeshögskolan

Inrikesministeriet
23.12.2021 15.00
Pressmeddelande 174/2021

Inom utsatt tid lämnades 17 ansökningar till tjänsteförhållandet för viss tid som rektor för Polisyrkeshögskolan (17.1.2022‒31.7.2025).

Följande personer lämnade in sin ansökan:

 • Alkiora Petri, juris licentiat
 • Enqvist Måns, Doctor of Science in Law
 • Gustafsberg Harri, filosofie doktor
 • Hietanen Arto, förvaltningsdoktor
 • Holopainen Samppa, juris licentiat
 • Houtsonen Jarmo, doktor i samhällsvetenskaper
 • Koivuniemi Tiina, filosofie doktor
 • Kurenmaa Juha, generalstabsofficer
 • Laakkonen Mika-Petri, filosofie doktor
 • Laitinen Marko, pedagogie doktor
 • Lehtonen Piotr, Master of Business Administration
 • Mustonen Virpi, filosofie doktor
 • Muttilainen Vesa, doktor i samhällsvetenskaper
 • Puustinen Jarmo, förvaltningsdoktor
 • Rantaeskola Satu, juris doktor
 • Suur-Askola Kristiina, förvaltningsdoktor
 • Syrjä Juha, Doctor of Criminal Justice

Rektorn för Polisyrkeshögskolan leder Polisyrkeshögskolans verksamhet. Rektorn handlägger och avgör de ärenden som gäller högskolans interna förvaltning och som enligt bestämmelser eller föreskrifter inte ska handläggas eller avgöras av Polisyrkeshögskolans styrelse eller som enligt högskolans reglemente inte ska handläggas eller avgöras av någon annan tjänsteman vid Polisyrkeshögskolan.

Polisyrkeshögskolan är Finlands enda polisläroinrättning. Polisyrkeshögskolan, som fokuserar på polisutbildning, forskning och utveckling, är underställd inrikesministeriet.

Ytterligare information:
Tomi Vuori, avdelningschef, tfn 0295 418 550, [email protected]