Hoppa till innehåll
Media

Nationellt handlingsprogram för utveckling av avtalsbrandkårsverksamheten på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2020 12.26 | Publicerad på svenska 16.6.2020 kl. 14.42
Nyhet

Det övergripande målet för det nationella handlingsprogrammet för utveckling av avtalsbrandkårsverksamheten är starkare avtalsbrandkårer, ett starkare räddningsväsende. Handlingsprogrammet drar upp riktlinjer för de nationella utvecklingsbehoven inom avtalsbrandkårsverksamheten och svarar mot målen i regeringsprogrammet och nationella strategier.

De operativa målen för avtalsbrandkårsverksamheten är att trygga avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar, skapa klarhet i arbetsgivarförpliktelserna, utveckla avtalspersonalens verksamhetsförutsättningar samt lägesbild och uppföljning. Målet är att avtalsbrandkårerna ska vara livskraftiga ännu om tiotals år.

Utkastet har beretts i den nationella samarbetsgruppen för avtalsbrandkårer, som leds av inrikesministeriet. I samarbetsgruppen ingår företrädare för regionförvaltningsverken, Räddningsinstitutet, räddningsverken, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, Suomen Palopäällystöliitto - Finlands Brandbefälsförbund r.y., Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund och Finlands avtalsbrandkårers förbund.

Yttranden om handlingsprogrammet ska skickas per e-post till inrikesministeriet på adressen [email protected] senast den 31 juli 2020.

Ytterligare information:

Jari Lepistö, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 218, [email protected] (veckorna 24, 30 och 31)