Hoppa till innehåll
Media

Tidsfristen för utredningen om polisens anslag förlängs till den 7 februari

finansministerietinrikesministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2022 12.15
Pressmeddelande 11/2022

Tidsfristen för den utomstående utredningen om användningen av polisens anslag och om faktorer som hänför sig till anslagets tillräcklighet, som inrikesministeriet och finansministeriet låter göra, har förlängts. Utredningen ska vara klar den 7 februari 2022. Den ursprungliga tidsfristen var den 31 januari.

Utredarna är lantrådet Timo Kietäväinen, professor Lasse Oulasvirta och professor Roope Uusitalo.

I utredningen kartläggs användningen och allokeringen av polisens anslag och bedöms varför polisens anslag, som stigit varje år från 2017 till 2021, inte är tillräckliga i förhållande till polisens utgifter och uppgifter. Målet är att ta fram utvecklingsförslag som kan påverka polisens verksamhetskostnader, en effektiv allokering av resurserna samt balansen mellan utgifterna och inkomsterna. Dessutom kan utredarna lägga fram förslag om den administrativa utvecklingen av polisen. 

Utredarna bedömer personalkostnaderna, polisverksamhetens resultat och genomslag, lokalkostnaderna, IKT-utgifterna och investeringarna, antalet utvecklingsprojekt, hur lagstiftningsändringarna påverkar kostnaderna och polisens arbetsmängd samt vilka effekter budgeteringssättet har.

Ytterligare information

Kirsi Pimiä, kanslichef, inrikesministeriet, tfn 0295 488 203, [email protected]
Juha Majanen, kanslichef, finansministeriet, tfn 0295 530 247, [email protected]
Tomi Vuori, avdelningschef, inrikesministeriets polisavdelning, tfn 0295 488 550, [email protected]