Hoppa till innehåll
Media

Tre orsaker till varför det lönar sig för ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige att intressera sig för välfärdsområdenas räddningsväsende

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 3.1.2022 17.02
Nyhet 1/2022

Inrikesministeriets räddningsavdelning har sammanställt ett informationspaket om räddningsväsendet i välfärdsområdena för kandidaterna i välfärdsområdesvalet.

Ordnandet av räddningsväsendet överförs från kommunerna till välfärdsområdena den 1 januari 2023.

Informationspaketet innehåller information om vad som hör till räddningsväsendets uppgifter och hur räddningsväsendet jobbar för invånarnas bästa.

Räddningsväsendet är fortfarande en viktig närtjänst i hela landet. I informationspaketet redogörs också för utvecklingen av tjänsterna och för den roll ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige framöver har i det beslutsfattande som gäller räddningsväsendet.

Informationspaketet är fritt tillgängligt för alla och kan distribueras. Informationspaketet kommer att publiceras också på svenska. 

Ytterligare information:

[email protected]
Ilpo Helismaa, regeringsråd, tfn 0295 488 422 (reformen av räddningsväsendet)