Hoppa till innehåll
Media

Våldsbejakande extremiströrelser finns i hela landet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2020 11.17 | Publicerad på svenska 20.4.2020 kl. 15.43
Pressmeddelande 29/2020
Människors skuggor på stan.
Kuva: Laura Kotila / VNK

Våldsbejakande extremiströrelser har visat sig vara verksamma på olika håll i Finland. Den våldsbejakande utomparlamentariska extremhögern har verksamhet inom alla polisinrättningars områden. Också våldsbejakande utomparlamentariska grupper inom extremvänstern, främst anarkister och antifascister, har observerats vara aktiva på vissa områden. Uppgifterna framgår av en färsk lägesöversikt över våldsam extremism.

Extremistiska jihadistgruppen IS (även kallad Isis, Isil eller Daesh) utgör fortfarande ett globalt hot. Den komplexa konflikten i Syrien och Irak har visat att internationella händelser kan ha en betydande radikaliserande och mobiliserande effekt också internt i Finland. Hatretoriken har ökat, och den skapar en grogrund för våldsbejakande extremism och radikalisering. Även antisemitismen har börjat få fotfäste under det senaste året. 

- Det är viktigt att de förebyggande åtgärderna grundar sig på en gemensam lägesbild. Verksamheten hos de våldsbejakande utomparlamentariska grupperna inom extremhögern har blivit synligare i Finland, och det hot om terrorism som verksamheten innebär har ökat i Europa och också annanstans. Den våldsbejakande extremhögerns verksamhet ger näring åt våldsamma anarkisters och antifascisters verksamhet. Inte heller det hot som våldsam radikal islamism utgör har försvunnit, säger utvecklingschef Tarja Mankkinen.

Hotet från den våldsbejakande extremhögern tar sig uttryck i till exempel spontant gatuvåld mot personer som upplevs som fiender och som kan komma att bli utvalda slumpmässigt. Den rädsla och otrygghetskänsla som den våldsbejakande extremhögern väcker kan också försvaga säkerheten i vardagen särskilt i områden där dessa gruppers verksamhet är synlig. 
Den radikala rörelsen i anslutning till den utomparlamentariska våldsbejakande extremvänstern har varit liten i Finland under de senaste åren och den förekommer i regel i samband med demonstrationer. 

Enskilda aktörer är det största hotet om allvarligt våld oberoende av ideologi

Det största hotet om terrorism utgörs av radikal islamistisk terrorism. Hotet om terrorism i Finland ligger fortfarande på förhöjd nivå, det vill säga på nivå två på Skyddspolisens skala från ett till fyra. Det betyder att det i Finland förekommer betydande stödverksamhet för terrorism och att det finns identifierade personer och grupper som har motivation och förmåga att genomföra en terroristattack. Den mest sannolika attackformen är en enkel attack som genomförs med lättillgängliga medel. Det är också möjligt att skjutvapen och explosiva varor används. 

I Finland finns både radikala islamistiska och politiska extremiströrelser. Enskilda aktörer utgör ett betydande hot om terroristattacker och massmord oberoende av ideologi. Dessa personer agerar sällan ensamma; de är oftast en del av en social miljö på internet. 

Hatretorik skapar en grogrund för våldbejakande extremism

Hatretoriken har ökat, och den skapar en grogrund för våldsbejakande extremism och radikalisering. De våldsbejakande extremiströrelserna sprider hatretorik i syfte att få fler förespråkare för sina idéer. Hatretorik som uppmuntrar till våld är farlig, eftersom den kan uppmuntra enskilda personer att begå våldsdåd. Syftet med hatkampanjer och riktade trakasserier är att påverka samhället i större utsträckning. Hatretorik har omfattande konsekvenser och den är särskilt skadlig när den riktar sig mot sårbara personer och grupper. 

Antisemitismen ökar i Europa och syns också i Finland

Under 2019 blev antisemitismen synlig på bred front i Europa och även i Finland. Antisemitismen förenar flera former av politisk och religiöst motiverad extremism. I Finland framträder antisemitismen i första hand som en antisemitisk retorik, propaganda, vandalism och hot om våld. I Europa har terrorattacker riktats mot judiska mål. 
I Finland finns några öppet antisemitiska högerextrema grupper, varav Nordiska motståndsrörelsen är tydligast antisemitisk. 

I lägesöversikterna granskas alla former av våldsbejakande extremism

Inrikesministeriet har sedan 2013 regelbundet publicerat översikter över läget i fråga om våldsam extremism. I översikterna granskar man på basis av information från myndigheter och forskare alla de grupper i Finland som kan anses vara våldsbejakande extremistgrupper och hur deras verksamhet har utvecklats. Sådana grupper är våldsbejakande utomparlamentariska grupper inom extremhögern eller extremvänstern, religiöst motiverade våldsbejakande extremistgrupper, radikala alternativrörelser och enskilda aktörer som motiverar våld med ideal och ideologier. 

 Lägesöversikterna bereds under ledning av inrikesministeriet tillsammans med centrala experter. Syftet med lägesöversikterna är att göra det lättare för den breda allmänheten, experterna inom olika branscher och organisationerna att identifiera och förebygga våldsbejakande extremism och radikalisering samt extremiströrelsers verksamhet. Som källor i lägesöversikten används Skyddspolisens, Centralkriminalpolisens och den lokala polisens lägesbild om fenomenet, forskningsrön, information som tagits fram av experter som är centrala med tanke på ämnet, internationella erfarenheter och andra offentliga källor. 

Ytterligare information:
Tarja Mankkinen, utvecklingschef, tfn 0295 488 370, [email protected]