Nyheter

Mykkänen minister i 1 000 dagar
IM SRK
Nyhet 15.3.2019 13.56
Fars dag blir en officiell flaggdag
IM
Pressmeddelande 14.3.2019 14.55
Minister Mykkänen till Italien och Grekland
IM
Pressmeddelande 25.1.2019 15.22
Utrymningssäkerheten i rymningsrum utreds
IM Tukes
Nyhet 22.1.2019 8.38
Ändringar i Migrationsverkets och polisens avgifter
IM
Pressmeddelande 19.12.2018 13.48
Lagstiftningen om sotningstjänster ändras 1.1.2019
IM
Pressmeddelande 5.12.2018 11.11
Fars dag får officiell status som flaggdag
IM
Pressmeddelande 11.11.2018 8.18
Finland deltar i EU:s gemensamma krishanterings- och hybridövning
FSM IM MM SRK UM
Pressmeddelande 5.11.2018 13.40
Kimmo Kohvakka utnämndes till räddningsöverdirektör
IM
Pressmeddelande 4.10.2018 13.28
Risto Lammi blir avdelningschef vid polisavdelningen
IM
Pressmeddelande 27.9.2018 14.07
Inrikesministeriets budgetförslag för 2019
IM
Pressmeddelande 14.9.2018 13.02
Brandkorset till Anne Holmlund och Esko Kautto
IM
Pressmeddelande 5.9.2018 10.15