Taito Vainio blir Nödcentralsverkets direktör

Inrikesministeriet 30.1.2020 15.11
Pressmeddelande 7/2020
Taito Vainio.

Statsrådet utnämnde politices magistern, diplomingenjör Taito Vainio till direktör för Nödcentralsverket den 30 januari. Tjänsten tillsätts för fem år och han inleder arbetet den 1 mars. Tjänsten är placerad i Björneborg.

Vainio har arbetat som direktör för styrningsenheten vid inrikesministeriets räddningsavdelning sedan 2018. I sitt uppdrag har han ansvarat för den strategiska utvecklingen av nödcentralsverksamheten och för beredningen av styrningen av Nödcentralsverket. Dessförinnan har Vainio arbetat i flera olika uppgifter vid inrikesministeriets räddningsavdelning sedan 1998. Vainio har också gedigen erfarenhet av internationellt samarbete inom Europeiska unionen och i internationella organisationer i frågor som hör till räddningsväsendets ansvar. Han har bland annat varit ordförande för det europeiska forumet för katastrofriskreducering (EFDRR).

Nödcentralsverkets direktör har till uppgift att leda ett riksomfattande och sektorsövergripande statligt ämbetsverk. Nödcentralsverkets direktör ansvarar för att Nödcentralsverkets verksamhet ger resultat och för att de mål som uppställts för verket uppnås.

Ytterligare information:

Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, tfn 0295 488 400, [email protected]