Brittiska medborgares uppehållsrätt efter brexit säkerställs genom speciallag

Inrikesministeriet 7.2.2019 13.45 | Publicerad på svenska 8.2.2019 kl. 11.13
Pressmeddelande 10/2019

Uppehållsrätten i Finland för brittiska medborgare förlängs för viss tid genom en speciallag. På så sätt bereder man sig på Storbritanniens eventuella utträde ur EU vid utgången av mars utan att ett avtal mellan Storbritannien och EU har förhandlats fram. Statsrådet överlämnade den 7 februari en proposition till riksdagen om stiftande av en speciallag om detta.

"Speciallagen säkerställer att alla brittiska medborgare som senast den 29 mars har registrerat sig i Finland har rätt att vistas här till utgången av 2020. Sålunda kan alla brittiska medborgare som nu bor i Finland utan avbrott fortsättningsvis bo, arbeta, bedriva företagsverksamhet eller studera i Finland", konstaterar inrikesminister Kai Mykkänen.

De brittiska medborgare som bor i Finland ska registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket, om inte registreringen har gjorts tidigare. Om en brittisk medborgare som bor i Finland har dubbelt medborgarskap i ett annat EU-land, bör han eller hon registrera sig på basis av detta EU-medborgarskap. Om en registrering saknas, ska rätten att vistas i Finland inte längre gälla efter den 30 mars, utom i det fall att det införs visumfrihet mellan EU och Storbritannien, vilket skulle medföra laglig vistelse i ytterligare 90 dagar.

Europeiska kommissionen rekommenderar att medlemsstaterna bereder sig på ett avtalslöst utträde så att man som tillfällig nödlösning möjliggör en förlängning av uppehållsrätten för de brittiska medborgare som bor i medlemsländerna. Flera medlemsstater håller på att införa tillfällig lagstiftning för att säkerställa att målet nås.

Följden av ett avtalslöst utträde är att cirka 5 000 brittiska medborgare skulle vara tvungna att ansöka om uppehållstillstånd i Finland med mycket kort varsel. En del av dem fyller nödvändigtvis inte villkoren för att få uppehållstillstånd.

Avsikten är att den temporära speciallagen ska stiftas så snart som möjligt, men tillämpningen av den föreslås börja samma dag som Storbritannien trätt ut ur EU utan utträdesavtal. Just nu är risken för ett utträde utan avtal stor.

Det brittiska parlamentet röstar om utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU nästa gång den 13 februari. EU är fortsättningsvis redo att underteckna utträdesavtalet. Om Storbritannien emellertid ännu skulle godkänna utträdesavtalet med EU, medför detta inte genast några ändringar med tanke på de brittiska medborgare som bor i Finland, utan först i slutet av 2020. De brittiska medborgare som befinner sig i Finland när övergångsperioden upphör, dvs. den 31 december 2020, börjar då omfattas av rättigheterna i utträdesavtalet, inklusive uppehållsrätten.

Anvisningar om registrering av uppehållsrätten finns på Migrationsverkets webbplatser www.migri.fi/sv och enterfinland.fi.

Följderna av brexit inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Ytterligare information:
Jarmo Tiukkanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 606