Hallituksen esitys laiksi tieliikenteen puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen hankinnoista

LVM051:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Hanke perustuu EU-direktiiviin puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen ajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin (2009/33/EY) muuttamisesta. Direktiivi edellyttää vähimmäisvaatimuksia puhtaalle kalustolle julkisissa ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM051:00/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 8.11.2019 – 31.8.2020

Datum för tillsättande 8.11.2019

Lagberedning

Regeringsproposition-

Riksdagens svar-

Antagen författning-

Sammandrag

Hanke perustuu EU-direktiiviin puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen ajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin (2009/33/EY) muuttamisesta. Direktiivi edellyttää vähimmäisvaatimuksia puhtaalle kalustolle julkisissa ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa.