Arbetsgruppen för räddningsväsendets nationella jämlikhets- och likabehandlingsfrågor

SM002:00/2020 Projekt

Arbetsgruppens uppgift är att granska räddningsväsendets jämlikhets- och likabehandlingsärenden samt förbereda dylika åtgärdsprogram för respektive jämställdhetsfrågor. Arbetsgruppen fungerar även som sakkunnig för ärenden kring räddningsväsendets jämställdhetsfrågor vid utvärdering av både lagstiftningsprojekt och branschens riktlinjer.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM002:00/2020

Ärendenummer VN/6181/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 1.6.2020 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 13.5.2020

Mål och resultat

Tavoitteena on järjestää sisäasiainhallinnon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten käsittely pelastustoimen osalta sekä valmistella pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelma.

Sammandrag

Arbetsgruppens uppgift är att granska räddningsväsendets jämlikhets- och likabehandlingsärenden samt förbereda dylika åtgärdsprogram för respektive jämställdhetsfrågor. Arbetsgruppen fungerar även som sakkunnig för ärenden kring räddningsväsendets jämställdhetsfrågor vid utvärdering av både lagstiftningsprojekt och branschens riktlinjer.

Utgångspunkter

Tilannekuva tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta pelastustoimessa on epätarkka, jolloin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista alalla on tarve kartoittaa osallistamalla työhön pelastustoimi laaja-alaisesti.

Mer om ämnet