Poistumisturvallisuuselvitys, valtioneuvoston asetuksen valmistelu

SM007:00/2014 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM007:00/2014

Ärendenummer SMDno-2014-2977

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 31.1.2014 – 10.4.2014

Datum för tillsättande 31.1.2014

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 292/2014