Projekt för revidering av räddningslagen

Projekt för revidering av räddningslagen

SM019:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Projektet har till uppgift att bereda brådskande och nödvändiga ändringar i räddningslagen utifrån beredningssektionernas arbetsplaner.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM019:00/2021

Ärendenummer VN/14247/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.9.2021 – 31.3.2023

Datum för tillsättande 31.8.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Tavoite Trygghetskänslan förstärks och säkerhetsmyndigheternas funktionsförmåga försäkras

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av räddningslagen och lagen om Räddningsinstitutet

Riksdagens svar EV 317/2022

Målet för projektet är att bereda en regeringsproposition genom vilken räddningslagen revideras utifrån en tidigare förstudie. I projektet bereds brådskande och nödvändiga lagändringar.

Ansvarig ministerSisäministeri Mikkonen

Ytterligare uppgifter

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Ilpo Helismaa, Hallitusneuvos
tel. +358 295 488 422
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med projektet är att revidera räddningslagen med beaktande av bedömningspromemoriorna från beredningssektionerna för projektet för förstudien av en reform av räddningslagen och utlåtandena om dessa. Avsikten är att under denna regeringsperiod göra brådskande och nödvändiga ändringar i räddningslagen. De ändringar i räddningslagen som enligt förstudieprojektet och remissbehandlingen under det kräver grundligare lagberedning och konsekvensbedömning ska genomföras under nästa regeringsperiod.

Sammandrag

Projektet har till uppgift att bereda brådskande och nödvändiga ändringar i räddningslagen utifrån beredningssektionernas arbetsplaner.

Mer om ämnet

IM Beslut 23.3.2023 16.10

IM Beslut 23.3.2023 15.28