Övervakningskommitté för programmet 2021-2027 för fonden för inre säkerhet (ISF)

SM019:00/2022 Organ

En fond för inre säkerhet (ISF) har inrättats för EU:s programperiod 2021–2027.
Statsrådet tillsatte övervakningskommittén för fondens program för 2021–2027.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM019:00/2022

Ärendenummer VN/2760/2022

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 17.3.2022 –

Datum för tillsättande 17.3.2022

Typ av organ Delegation

Kontaktperson
Riikka Karlsson, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 488 261
[email protected]

Kontaktperson
Noora Vahervaara, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 488 265
[email protected]

Mål och resultat

Övervakningskommittén följer upp programmets genomförande, effekter och resultat. Övervakningskommittén ska granska alla frågor som påverkar programmets framsteg och uppnåendet av målen. Dessutom ska övervakningskommittén godkänna de kriterier och metoder som tillämpas för urvalet av projekt, de årliga prestationsrapporterna för programmet, utvärderingsplanen och förslagen från den förvaltande myndigheten om ändring av programmet. Vid beredningen av planen för genomförandet av programmet samråder den förvaltande myndigheten med övervakningskommittén.

Övervakningskommittén fullgör i samarbete med inrikesministeriet som är fondens förvaltande myndighet, de uppgifter som
fastställts för kommittén.

Sammandrag

En fond för inre säkerhet (ISF) har inrättats för EU:s programperiod 2021–2027.
Statsrådet tillsatte övervakningskommittén för fondens program för 2021–2027.