Utveckling av utlänningslagstiftningens bestämmelser om uppehållstillstånd

SM041:00/2023 Lagstiftningsprojekt

I regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering har som ändringsbehov i utlänningslagen lyfts fram en revidering av bestämmelserna om kringgående av inresebestämmelserna och förtydligande av bestämmelserna om kontroll av identiteten. Dessutom förhindras att de som fått avslag på sin asylansökan byter fil till arbetskraftsinvandring.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM041:00/2023

Ärendenummer VN/24628/2023

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 13.9.2023 – 30.6.2024

Datum för tillsättande 12.9.2023

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.3 Invandrings- och integrationspolitiken

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och 2 § i lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 16/2024
  Original uppskatting av föredragningsvecka 23/2024
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Bestämmelserna om kringgående av inresebestämmelserna och om kontroll av identiteten revideras. Dessutom ska de som fått avslag på sin asylansökan hindras från att byta fil till arbetskraftsinvandring.

Ansvarig ministerInrikesminister Rantanen

KontaktpersonJorma Kantola, inrikesministeriet

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2024

Kontaktperson
Jorma Kantola, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 488 215
[email protected]

Sammandrag

I regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering har som ändringsbehov i utlänningslagen lyfts fram en revidering av bestämmelserna om kringgående av inresebestämmelserna och förtydligande av bestämmelserna om kontroll av identiteten. Dessutom förhindras att de som fått avslag på sin asylansökan byter fil till arbetskraftsinvandring.

Utgångspunkter

Projektet baserar sig på följande skrivningar i regeringsprogrammet.

Bestämmelserna om kringgående av inresebestämmelserna revideras. Målet är att effektivare än tidigare förhindra kringgående av inresebestämmelserna.

Utlänningslagens bestämmelser om styrkande av identiteten görs tydligare. Målet är att stärka skyldigheten att styrka identiteten och tillförlitligheten för identiteten.

De som fått avslag på sin asylansökan hindras från att byta fil till arbetskraftsinvandring. En arbetsplats som fåtts under asylprocessen utgör inget hinder för avlägsnande ur landet för dem som fått avslag på sin ansökan.

Mer om ämnet