Räddningsväsendets utvecklingsproject

Räddningsväsendets utvecklingsproject

SM061:00/2015 Projekt

Räddningsväsendet omorganiseras så att ordnandet av räddningsväsendet överförs från kommunen till de nya landskapen.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM061:00/2015

Ärendenummer SMDno-2015-2070

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 15.12.2015 – 31.3.2019

Datum för tillsättande 15.12.2015

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on uusi pelastustoimen palvelujärjestelmä, joka on organisoitu saman oikeushenkilön toimesta kuin sosiaali- ja terveyspalvelut ja jonka kyky vastata tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisystä ja pelastustoiminnasta on nykyistä parempi. Hankkeen tavoitteena on myös valtakunnallisesti yhtenäisesti ohjattu ja entistä tehokkaampi pelastustoimi, jossa toimijoiden ohjaussuhteet ja roolit on määritelty selkeästi ja jossa tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee innovaatioita ja niiden soveltamista käytäntöön.

Sammandrag

Räddningsväsendet omorganiseras så att ordnandet av räddningsväsendet överförs från kommunen till de nya landskapen.

Utgångspunkter

Hanke on käynnistetty osana sote- ja maakuntauudistusta ja perustuu Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan.