Statsrådets förordning om protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

VM162:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer VM162:00/2019

Projektets arrangör finansministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Riksdagens svar-

Antagen författning-

Kontaktperson
Anders Colliander, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 530 289