Ministereiden karenssia koskeva lainsäädäntö

VNK001:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Säädetään menettelyistä, joilla eturistiriitatilanteita voidaan ehkäistä ja välttää valtioneuvoston jäsenen siirtyessä toisiin tehtäviin.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer VNK001:00/2020

Projektets arrangör statsrådets kansli

Mandattid

Datum för tillsättande 10.12.2019

Lagberedning

HE ministereiden karenssia koskevaksi lainsäädännöksi
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 4.2.2020
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  45/2020
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar-

Säädetään menettelyistä, joilla eturistiriitatilanteita voidaan ehkäistä ja välttää valtioneuvoston jäsenen siirtyessä toisiin tehtäviin.

Ansvarig ministerPääministeri Marin

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Sammandrag

Säädetään menettelyistä, joilla eturistiriitatilanteita voidaan ehkäistä ja välttää valtioneuvoston jäsenen siirtyessä toisiin tehtäviin.